Euroopa Töövahendusvõrgustiku EURES Euroopa Tööalase Liikuvuse portaal üritab kokku viia Euroopa Liidus parema elu nimel liikuvat rändtööjõudu ja ettevõtteid, kellel on vaja häid töökaid inimesi. Kõige nõutum amet ettevõtete jaoks on kelner ja ettekandja, levinuim oskus tööotsijatel aga haldus, majandus ja juura.

Toitlustus on ka eestlastele üks populaarsemaid tegevusalasid, mille kaudu minnakse välismaale õnne otsima, nendib Tööturuameti EURESe mänedžer Alice Lugna. Põhjus on tema sõnul lihtne: Euroopas on sellistel ametialadel töö suhteliselt sarnane Eestis tehtavaga ja sisseelamine pole keeruline.

Siiski on Eesti rändtööjõu kõige populaarsemas riigis - Soomes - enim nõutud ametid hoopis põllumajanduses ja ehituses. Palk on küll kõrgem kui Eestis, kuid mitte alati enam mitu korda. Esimesed kohanemisraskustega ehitajad ja põllumajandustöölised pöörduvad juba tagasi - koduseinte turvalisus kaalub kiirelt väheneva palgavahe üles.

Üldjuhul on Eesti kodanikel Euroopa Liidu riikidesse tööle minnes õigus vabalt tööle asuda, lisab Lugna ja põhjendab sellega ka mitte väga vettpidavat statistikat töörändajate kohta. Töötamine tuleb siiski registreerida kohalikus tööturuasutuses. Vastavalt nendele registreerimistele on kõige populaarsemad eestlaste sihtkohad töötamiseks Soome, Suurbritannia ja Iirimaa.

Suurbritannias on ihaldatuimad alad haldus, äri ja juhtimise ning hotellinduse ja toitlustuse sektor, Iirimaal hotellindus ja toitlustus. Populaarsuselt järgmised riigid on Rootsi ja Norra (Norra on Soome järel ka populaarsuselt teine riik, kuhu on palju lähetatud töötajaid).

Kõigi riikide puhul, kuhu inimesed tööle on suundunud, puudub siiski ülevaade neist, kes töötavad mitteametlikult ja kes on läinud lühikeseks ajaks näiteks hooajatöödele. Siis pole sageli vaja taotleda tööluba ega elamisluba.

Lisaks toitlustajatele on Euroopas kohal number kolm ja neli loomulikult IT-meeste erialad (teisel kohal olid kokad). Nende palgad kasvavad ühtlaselt igal pool ja turgu on tulnud täitma ka sellised eksootilisemad riigid nagu Rumeenia ja Bulgaaria (seal saab ka kaugtööd teha). Süsteemiinsenere, programmeerijaid ja informaatikuid otsitakse tikutulega kogu Euroopas, sest ameti valdajaid napib ja nõudlus kasvab pööraselt.

Eestis pole programmeerijate väljaränne suur, sest siin on kohapeal palju selliseid ettevõtteid, kes pakuvad Euroopa Liidu mõistes piisavalt konkurentsivõimelist palka ja hoiavad tööjõudu oma kodumaal kinni. Kodumaa tolmu pühivad jalgadelt rohkem need, kelle jaoks on võõral maal palganumber oluliselt suurem. Ka väike vahe ei meelita enam lahkuma tundmatusse kultuuri- ja keelekeskkonda.

Euroopa ettevõtete nõutavaimad kutseoskused ning kogemused tööjõuturul kandideerijatele on EURESe andmetel välisteenistuse kogemus, järgnevad oskused projektijuhtimises ja ülevaatajatöös.

Mõistagi ei otsi tööd needsamad inimesed, keda Euroopa ettevõtted kõige rohkem vajaksid. Tööotsijate oskuste edetabelit juhivad hoopis halduse, majanduse, õigusteaduse, müügi ja turunduse oskused. Kultuur, pedagoogika, meedia ning muud humanitaarsed alad on samuti ohtralt esindatud tööotsijate oskuste tippkümnes.

Palk peibutab

Vaatame, kuhu saaks Eestist tööle soovija minna enamlevinud ameteid valides. EURESe andmebaasis kaevates selgub, et näiteks toitlustuse erialal võib julgelt minna Iirimaale tööle veiniasjatundjana veinibaari 8 euro eest tunnis. Ligi 20 000 kroonine kuupalk meelitaks ehk baaritöötajaid, kuigi Eesti on ilmselt vale maa veiniasjatundja palkamiseks. Aga baarimänedžer Iirimaal, kes omab ka juhtimiskogemust, saab juba 45 000 krooni kuus ja see peaks olema siinse töötaja jaoks palk, mis sobib.

Palga suhtes on napisõnalised soomlased, kes ühtsesse Euroopa tööpakkumiste andmebaasi üsna harva lisavad ka teenistuse tasu. Kõik on läbirääkimiste küsimus.

Eestlaste jaoks ihaldatud kliimaga maadesse, näiteks Hispaaniasse, Kreekasse või Itaaliasse minnes tuleb arvestada, et päike on juba hinna sees, sest töölistele makstakse tihti tasu vaid 10 000 - 15 000 krooni ja see pole enam kuigi peibutav. Kreeka aknapesija saab 10 125 krooni kuus, Itaalia müügiassistent 15 000 krooni. Sealt lähevad elamiskulud ja maksud maha. Samas on Vahemere ääres elamine odav.

Suurbritannias saavad ülemkelnerid vajaduse korral majutuse ja toitlustuse, kuusissetulek ulatub ühes Londoni baaris 30 000 kroonini ühe EURESe tööpakkumiskuulutuse andmetel. Keskmine lihtne baaritööline aga saab palka umbes 18 000 krooni kuus üsna mitme töökuulutuse põhjal.

Karmid tingimused

Mitte alati ei saa piiri taga tööd rabades nautida kiire rikastumise võlu. Nii näiteks pakub Iirimaa suurim toiduainetetööstus Kerry Foods küll ligi 40 000 kroonist kuutasu, kuid selle rikkuseni küündib vaid kahes vahetuses 77 tundi nädalas töötades. Nagu pakkumises mainitud, tulevad karmi koormusega toime vaid hea füüsilise ettevalmistusega inimesed.

Tšehhi ilmselt läheb tööle vaid eksootika-ihaleja: EURESe andmebaasist leiab töökoha aednikule hinnaga 35 krooni tunnis ja sama nadi palgaga võib asuda ametisse ka põllumajandusmasinate mehhaanikuna.

 

Tööotsijaid tegevusala kohta

Amet

Tööotsijad

1  Haldus, majandus, õigusteadus

20431

2  Müük ja turundus

12913

3  Hotellid, restoranid, sööklad

10496

4  Kultuur, meedia, kujundus

10264

5  Arvuti- ja infotehnoloogia

9358

6  Tehnilised tööd

7400

7  Pedagoogika

5590

8  Transport

4007

9  Tööstuslik tootmine

3817

10  Keskkonnakaitse, tervisekaitse, puhastustööd

3373

Allikas: EURES

Kõige levinumad kutseoskused

Pädevus

Tööotsijad

1  välisteenistuse kogemus

30425

2  uurimine

21778

3  projektijuhtimise kogemus

21067

4  ülevaatajatöö kogemus

18571

5  kaugtöö

10452

6  läbirääkimiskogemus

8424

7  eelarvevastutus

8399

8  personali juhtimine

7425

9  Windows XP (operatsioonisüsteem)

6774

10  Windows 95/98 (operatsioonisüsteem)

6040

Allikas: EURES

Ettevõtete kõige nõutumad ametikohad

Amet

Ettevõtted

1  Peakelnerid, kelnerid ja ettekandjad, baarmenid

119

2  Kokad

113

3  Süsteemiinsenerid ja programmeerijad

107

4  Muud arvutispetsialistid (informaatikud)

73

5  Mehaanikainsenerid ja tehnikud

71

6  Müüjad

71

7  Arvutiinsenerid

61

8  Keevitajad ja leeklõikajad

57

9  Müügi- ja turundusjuhid

56

10  Puusepad, tislerid jt

55

Allikas: EURES

Ettevõtete kõige nõutumad kutseoskused

Pädevus

Ettevõtted

1  välisteenistuse kogemus

96

2  projektijuhtimise kogemus

84

3  ülevaatajatöö kogemus

73

4  uurimine

28

5  kaugtöö

25

6  AutoCad (konstrueerimisprogramm)

18

7  lauas teenindamise kogemus

16

8  à la carte toidud (valmistamiskogemus)

12

9  läbirääkimiskogemus

11

10  personali juhtimine

11

Allikas: EURES