mj

Kuna väärtpaberikeskuse meeskond oli väike, tuli tegeleda kõigega ja seda eriti algusaegadel: õigusloome, IT, postiteenuse, arvelduse jne. Käivitamisel oli ühelt poolt väljakutseks IT ja kommunikatsiooniga seonduv, teisalt kõik õigusloomesse puutuv.

IT poolelt võiks mainida igapäevase turustatistika ja graafikute avaldamist Internetis, sest aastal 1995 oli see BNSi uudiste kõrval üks väheseid internetis kättesaadavaid teenuseid. Õige otsus oli ka see, et lõime täielikult  tsentraliseeritud ja dematerialiseeritud väärtpaberituru. 15 aastat tagasi oli nii õigusaktides kui ka inimeste peades aktsia turvaelemendiga A4. Meie töö tulemusena muutus aktsia virtuaalseks küberruumis paiknevaks kirjeks, millega oli lihtne ja kiire kaubelda ning mis oli niisama hästi kui võltsimiskindel. Selline elektrooniline register lõi aluse efektiivse väärtpaberituru loomiseks Eestis, mida imetlesid uute turgudega tutvuvad välismaa investeerimispankurid.

Naljakas oli see, kuidas tagati registri turvalisus. Õhtune valve nägi välja selline, et turvamehele osteti kuus padrunit ja pumppüss, mis igal õhtul kindlas järjekorras ära laeti. Esimene kuul oli kummist ja järgmised viis juba ehtsad. Õnneks ei tulnud tal seda kaitsemehhanismi kunagi kasutada.

Martti Kuldma, Eesti Väärtpaberikeskuse juhataja 1996-1998

NASDAQ OMX Tallinna börs annab investorharidusprogrammi raames välja ajalehte "Väärt Paber". Koos turuosalistega koostatav väljaanne jõuab lugejateni kaks korda aastas, andes näpunäiteid säästmiseks ja investeerimise alustamiseks.
15. oktoobril 2009 ilmus Eesti Ekspressi vahel NASDAQ OMX Tallinn infoleht väikeinvestorile nimega Väärt Paber.