Pussy Riotile pühendatud vabaduse plagu Narva bastioni seinal, Juku-Kalle Raid