kohus ---

vLexi andmebaasis on tohutult infot. Sealt leiab erinevaid dokumente Euroopa Liidu riikide ja USA, kuid näiteks ka Venetsueela ja Mehhiko kohta. Andmestiku kasutamiseks tuleb end Vlexi liikmeks registreerida ja maksta kas 449 krooni kuus või 4449 krooni aastas.

Ometi kujutab vLex probleemi paljudele inimestele.

Eestis kirjutab seadus ette, et kõik kohtulahendid peavad olema avaldatud internetis. Selle tarbeks on loodud kohtustatistika ja kohtulahendite andmekogu (KIS). Veel kuni 31. detsembrini 2005 avaldati lahendeid andmebaasis KOLA.

2005. aastast hakkas kehtima ka kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv, mis reguleerib kohtuotsuste avalikustamist ning sealhulgas sätestab, et kõigi teiste isikute nimed peale süüdimõistetu asendab kohus initsiaalide või tähemärgiga. Enne 2005. aastat avaldasid aga kohtud otsuseid üpris erinevalt.

Mingil viisil on vLex igatahes vanad lahendid ümber kopeerinud. Kui riigi kohtulahendite andmebaas on otsingumootorite indekseerimisele suletud, siis Vlexi puhul see ei kehti.

Seoses vLexiga on AKI poole sel aastal pöördunud juba paarkümmend inimest. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) pressiesindaja Elsa Neeme sõnul ongi eelkõige probleemiks andmete avalikustamine karistuse kustumise järel, mil kuriteo toime pannud isiku nimi tuleb asendada initsiaalide või tähemärkidega.

Karistusregistri seadus reguleerib, millistel juhtudel võib kustutada registrisse kantud isiku andmed. Neeme sõnul pole kohtul sellist kohustust, kuid isikul on õigus seda karistuse kustumise järel nõuda. Kuna vLexi andmebaasi need kustutamised üle ei kandu, võivad nii mõnedki oma nime guugeldades avastada, et tõestus nooruspõlves korda saadetud lollusest ripub veel ka kümme aastat hiljem internetis üleval.

"Esialgu vLex Eestist tulevatele kodanike pöördumistele ei reageerinud, ent meie sekkumise järel teevad nad nüüd koostööd ja arvestavad nõudmistega andmed eemaldada. Vastasel juhul tegeleks nendega Hispaania andmekaitsjad," selgitab Neeme.

Veel valmistab seoses vLexiga muret, et sealt leiab ka kannatanute nimesid, kes langesid kuriteo ohvriks mitmeid aastaid tagasi. Neeme kinnitas, et vLexi ja Hispaania andmekaitsega võetakse ühendust ning palutakse selliste lahendite avalikustamine lõpetada.

AKI soovitab inimestel, kellel on tekkinud vLExiga seoses probleem, pöörduda andmete avalikustaja poole. Nime eemaldamist saab nõuda allolevatelt kontaktidelt:
lfaus@vlex.com
sheid@vlex.com
telefon 34 932 722 685
faks 34 933 807 710

Posti aadress:
vlex Networks, S.L.
Consell de Cent 334-336
08009 Barcelona (Spain)