Allikas: Helsingi ülikool, SKT andmed aastast 1985

Majanduse tõusu ja languse põhjusi on teadlased põhjalikult uurinud. Riigi sotsiaalne ja poliitiline stabiilsus, hea ettevõtluskliima ja rahva üldine haridustase on tegurid, mida tavaliselt peetakse tugeva majanduse aluseks.
Helsingi ülikooli doktorant Tatu Westling pani aga imeks, et kuigi eri uuringud võtavad arvesse kõikvõimalikke poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalsed majanduskasvu mõjutada võivaid faktoreid, on nii oluline elu osa nagu seks mõjurite hulgast millegipärast välja jäetud.
Oma uuringus vaatleski Westling 76 riigi SKTd aastatel 1960 kuni 1985 ja võrdles arve vastavate riikide meeste keskmise peenisepikkusega. Aluseks võttis ta 121 riiki hõlmanud uuringu, kust jättis välja naftat tootvad riigid, mille SKT suurelsti just sellest sõltub.
WESTLINGI UURINGUST SELGUB, et rikkaimad riigid on need, kus meeste peenise pikkus on korralik keskmine ehk 12 ja 16 cm vahel (USA, Kanada, Euroopa riigid). Alla 12 ja üle 16 cm riist on keskmiselt vähemarenenud riikide meestel (Aasia riigid, Ladina-Ameerika ja Aafrika).

Jätkub homses Ekspressis