Sirli Sipp Kulli Foto: Andres Putting

Maardu avakarjääris iseenesest põlema süttinud ja kõvasti loodust saastanud diktüoneemakilda kuhilad olid omal ajal tugev argument fosforiidikaevanduste vastu. Veerand sajandit pärast fosforiidisõja vaibumist on seesama isesüttiv savi aga jälle uurimise all.
Mis plaanid on teadlastel kivimiga, mida Eesti maapõues võib olla kuni 70 miljardit tonni?
Miks plaan maapõuest gaasi toota läks kalevi alla ning töösse võeti plaan B?
Miks on Eesti maavarade poolest üks maailma rikkamaid riike?
Kas see on ohtlik Eesti keskkonnale?

Loe homsest Ekspressist!