Ehk selgitaksite veel kord, kas ja kuidas olete täiskasvanute filmide äriga seotud? Milliste Teile kuuluvate ettevõtete alt olete antud äri ajanud? Kuidas kavatsete/kavatsesite seda pornomaterjali turustada?

Kordan veelkord: mina ei tegele täiskasvanutele suunatud filmide vms äriga.

Olen seotud ettevõttega CMA (CMA Interactive Solutions OÜ), mis valmistab kodulehekülgi ja internetilahendusi. Kuna oleme valmistanud IT rakendusi ja veebilehti juba üle kümne aasta, siis on kahtlemata meie tellijate hulgas väga erinevaid ettevõtteid. Kliendid moodustavad teatava läbilõike ärimaailmast ning sestap on nende hulgas ka firmasid, mille fookus on täiskasvanutele suunatud teenustel või materjalil. Mõistagi ei moodusta säärased kliendid suurt osakaalu kõigist klientidest, mille arv küündib üle tuhande. Teile huvi pakkuva profiiliga klientidest mitmed asuvad välismaal.

Nimetatud veebilehtede valmistamiseks oli vaja graafilist materjali, mille tellisime ettevõttest Fotoreporter OÜ. Materjali kasutati nimetatud veebilahenduste valmistamisel, mis on käesolevaks hetkeks ka tellijale üle antud. Minu meelest on väga meelevaldne nimetada seda "täiskasvanute filmide äriks".

Eile Õhtulehes ilmunud Teie väidetest võid aru saada järgmiselt: teile tuli kodulehekülje tellimus, millele tootsite ise nii kujunduse kui sisu.
Kas võite öelda, kes selle kodulehekülje siis tellis?

Ettevõttele CMA tuleb kodulehekülgede ja internetipõhiste lahenduste tellimusi pidevalt, sest nagu ütlesin, ongi see antud ettevõtte põhitegevus.

Pean siiski vajalikuks täpsustada, et me ei tooda kodulehekülgedele sisu. Valmistame kodulehekülgi, mis on täies mahus kliendi poolt hallatavad.

Siinkohal tulebki eristada teatud graafiliste elementide kasutamist töödeldud kujul kodulehe visuaalse disaini loomisel materjali lisamisest kodulehele sisu täiteks nn contentina. Mistahes ettevõttel oleks minu hinnangul mõeldamatu tegeleda sadadele erinevatele kodulehekülgedele sisu tootmisega, kuna see eeldaks väga erineva kvalifikatsiooniga inimeste palgal hoidmist. Samamoodi lõime ka teile huvi pakkuvate täiskasvanutele suunatud kodulehekülgede disainid ning ei tegelenud sisuinfo tellimise või tootmisega. Minule teada olevalt kulges antud veebilehtede kujundusteks vajaliku materjali tootmine probleemideta ning kõigi võtetel osalenud esitlejatega sõlmiti ka vastavad lepingud autoriõiguste loovutamise osas.

Nimetatud internetikeskkondi oli kolm, need kõik paiknevad (või hakkavad paiknema) .com domeenidel, nende sisu on ingliskeelne ning nende tellijaks on rahusvaheline täiskasvanute meelelahutusele suunatud ettevõte.

Kas on olemas ka mingid lepingud nö. pornomodellidega, millele olete alla kirjutanud Teie või teie firmat esindav isik?

Verbaliseerite ka antud küsimuse viisil, mis justkui eeldaks, et tegemist on nn ulatusliku pornoäriga. Pean veelkord tõenäoliselt teie kurvastuseks teatama, et nii see ei ole. Nagu ütlesin, on kõikide isikutega, kes osalesid veebilehtede jaoks vajaliku materjali loomisel, sõlmitud ka vastavasisulised lepingud. Kõikvõimalike teostega seotud õiguste saamine oli mõistetavalt eelduseks ka nimeatud veebilehtede üleandmiseks tellijale. Lepinguid ei ole mina sõlminud, küll aga sõlmiti need minuga seotud ettevõtte OÜ Love.ee alt.

Nimetatud ettevõte sai kunagi koostöös minu äripartneritega ostetud selleks, et säilitada meiepoolt registreeritud internetidomeeni love.ee (kuna Eenet-i reeglistik eeldas iga .ee domeeni registreerimisel ka eraldi äriühingu olemasolu).

Mis on saanud Oru Kodu arendusprojektist? Inimesed kurdavad erinevates internetifoorumites, et pole infrastruktuur on jäänud oma ehitusega pooleli, pole korralikku valgustust, teid jne. Mõni kirjutab, et on maksnud maja eest, mida pole näinudki.

Nagu olen korduvalt selgitanud, tuleks iga antud küsimustest analüüsida põhjalikumalt ning vaadata konkreetse juhtumi olemust. Tean seda, et elu Oru külas ei ole kaugeltki mitte niivõrd traagiline kui mõne anonüümse netikommentaatori jutust võib kõlama jääda. Tegemist on täiesti normaalse kohaga, kus elavad täiesti toredad inimesed. Mõistagi on kinnisvaraturu madalseis toonud kaasa müügi ulatusliku pidurdumise ning oleme olnud sunnitud ümber vaatama oma arendusstrateegia. Näiteks vastab täiesti tõele, et ei ole valmis tänavavalgustus, peaasjalikult sellepärast, et etteõte, mis sai selle eest ettemaksu täies ulatuses (2 miljonit krooni) on arvestatavates raskustes. Lähiajal selgub ka antud ettevõtte tulevik ning seetõttu ka täpsem strateegia nimetatud kohustuste täitmise osas elanike ees. Mõistagi oleks praegusel hetkel sääraste ettemaksude tegemine lapsemeelne, kuid kinnisvaraturu kõrghetkel tundus see mõistlik. Majade ehitamisega pole minuga seotud ettevõtted kunagi tegelenud ning oleme paljudel elanikel aidanud lahendada probleeme raskustesse sattunud ehitajatega. Tunnistan, et mitmete raskustesse sattumist oli nn "headel aegadel" raske ette näha. Minule teada olevalt on teinud elanikud ka ettemakse, mille eest on jäänud ehitusteenust saamata. Usun, et suudame ka ise enam-vähem ette kujutada tundeid mida see tekitab, olles analoogses olukorras. Kokkuvõttes usun, et tegemist on antud valla ning küla kontekstis täiesti normaalse elukeskkonnaga ning kuna ma põhimõtteliselt konkurente ei kritiseeri, siis peangi seda üldist olukorda arvestades võrdlemisi heaks.

Hinnavaatluse foorumis kogutakse Teie vastu kokku inimesi, keda väidetavalt olete petnud seoses CMA poolt tellitud teenustega - süüdistustest jääb kõlama, et firma on võtnud raha kodulehekülgede eest, mis ei tööta korralikult või on pooleli jäänud. Need inimesed tahavad Teie ettevõtte vastu kohtusse minna.

Oleme korduvalt kokku puutunud inimestega, kellel ei ole täit selgust oma soovides või tunnetes. Tean, et viimasel ajal on aktiveerinud üks noor ettevõtja, kelle puudub selge nõue seoses teenuste tellimisega CMA-st, kuid kellel leidub tohutult vaba aega ning energiat säärase informatsiooni tootmiseks. Kordan veelkord, et CMA klientide arv ületab tuhande piiri, nende hulgas leidub päris kindlasti isikuid, kes ei ole rahul. Tean mitut juhtumit, kus ärikeskkonna muutustest tulenevalt on tellija kaotanud huvi tellitud rakenduse vastu ning on tekkinud lahkarvamused selle osas, kas tellitud töö eest tuleks maksta. Minule jääb vahel arusaamatuks viis, kuidas oma nõudmisi ja tahtmisi edastatakse. Olen veendunud, et kui üks osapool on lepingut rikkunud, tuleb ka vastavate sanktsioonidega leppida ning vastavad kulud kanda. Inimesed, kes mind paremini tunnevad, teavad ka, et olen nendes küsimustes väga põhimõtteline. Kui tegemist on aga segaste soovidega, millel pole juriidilist ega sisulist alust, ei saa hakata esialgsetest kokkulepetest taganema. Ma tean, et terve ajaloo vältel on kohtuni jõudnud vaid üks klient, kellega saavutati lõpuks kompromiss. Mina ei hakka kritiseerima isikuid, kes foorumites sisuliselt anonüümselt või võõra identiteedi alt sõna võtavad. Lisada saan vaid seda, et ei ole oma elus kordagi üheski foormis ühtegi kommentaari kirjutanud, sest ei pea seda paslikuks.

Kuidas edeneb Teie koolitusäri? Kuidas on süüdistused ja halb publicity sellele mõjunud?

Jällegi tõden, et teie retoorikast peegeldub justkui faktina see, et oleks aset leidnud midagi traagilist, mille pärast peaksin olema langenud sügavasse depressiooni. Nii see kahtlemata ei ole. Olen koolitustega tegelenud üle 5 aasta ja tegelen nendega kahtlemata ka edaspidi. Loomulikult on mitmed ettevõtted oma koolituseelarveid ulatuslikult kärpinud, kuid viimastel kuudel olen kokku puutunnud kasvama hakkava optimismiga. Esialgsed majanduslanguse löögid on vastu võetud ning nüüd julgetakse juba vaikselt hakta inimestesse investeerima. Olles hariduselt kognitiiv-käitumusliku teraapia terapeut, saan kindlalt väita, et kõikvõimalikud säärased juhtumid annavad väga head ainest analüüsiks ning kindlasti kasutan neid ka koolitustel. Tunnistan, et minu igapäeva elu on osade ajakirjanike hüperaktiivsus ja mõne inimese segasevõitu ning minu hinnangul alusetud süüdistused väga vähe mõjutanud. Tegelen oma töö ja ettevõtlusega edasi nii, nagu olen seda ka varem teinud. Isikud, kes mind lähemalt tunnevad, teavad, milline ma olen ja kes ei tunne, lihtsalt ei tunne.

Räägite oma koolitustel ja koduleheküljel hoolivast suhtumisest ja selle tähtsusest äri ajamisel. Kas teie käitumise puhul saab rääkida pigem hoolivusest või hoolimatusest?

Olen veendunud, et hoolivus on oluline. Samas on kasulik mõista ka seda, kuidas on tänapäeva väliskeskkond mõjutanud paljusid inimesi. Isikud, kes on majanduslanguse tagajärjel sattunud väga raskesse ja lõputuna tunduda võivasse rahakriisi, käituvad kohati vägagi ettearvamatult. Usun, et hoolivust tuleb võtta kaine mõistusega ning mitte lasta liiga paljudel inimestel muutuda sõltuvaks ühe isiku hoolivusest . Säärane olukord ei ole minu hinnangul kasulik kellelegi. Mis puudutab minu äritegevust, siis on mul raske hakata andma sellele välist hinnangut, kuna see tunduks valdavale osale isikutest, kes mind ei tunne, lihtsalt enese kaitsmise või väljavabandamisena. Arvan, et kahtlemata on osaliselt nimetatud viimase nädala sündmustest süüdi minu enese hoolimatus. Kuigi pean ennast suhteliselt heaks inimeste tundjaks, alahindasin seda, mida majanduslangus võib inimestega teha. Selles osas olen olnud hoolimatu. Kuigi ise ei ole ma säärasestes olukordades kunagi nii käitunud, nagu osad isikud seda praegu teevad, mõistan neid.

Teie koduleheküljel Mindpower kiidavad teid mitmed nimekad tegelased nagu nt. Peep Vain. Nemad pole teile helistanud ja küsinud, et mis jamaga sa, Villu, tegeled? Teie teod puudutavad ju kaudselt teie nö. "käendajaid".

 Võin kinnitada, et nimetatud arvamused on lisatud isikute poolt, kes mind pisut rohkem tunnevad ja kirjutatud täiesti vabatahtlikult. Peep Vain on minu meelest väga tark inimene ja väga arukas ärimees. Peep on mulle helistanud, kuid teistes küsimustes, kuna ma arvan, et ei ole raske näha veidi asjade taha ning suuta üle olla tänase päeva meedia ilmingutest. Meil on olnud Peebuga lahkarvamusi ning oleme olnud mõlemad mõjutatud väliskeskkonna muutustest, kuid tean, et oleme nüüdseks need hästi lahendanud ning suudame teineteist toetada. Kui mõne isiku arvamus minust peaks muutuma, saan selle isiku soovil ära muuta või - kustutada. Julgen väita, et inimesed, kes mind rohkem tunnevad, ei ole sääraste asjade pärast mures, sest nad teavad, mis tegelikult toimub. Olen tööst vabal ajal mitme äripartneriga teid intrigeerinud sündmustest rääkinud ning need vestlused on kulgenud rõõmsas meeleolus.

Millega seoses arutati augusti lõpus kohtus teie pankrotiavaldust?

Tänapäeval lisatakse väga paljude kirjade lõppu pankrotihoiatusi, mille põhjal ei ole eriti keerukas esitada ka pankrotiavaldusi. Kohati tundub, et tegemist on juba nii tavapärase asjaga, mille mõju saajale ei ole võrreldav sellega, milline säärase asja mõju oleks olnud aasta või kaks tagasi.

Nimetatud avalduse näol oli tegemist võimalikuks vaidluseks kujuneda võiva juhtumiga, mis puudutas ühte mulle lähedast isikut. Inimesed, kes mind paremini tunnevad, teavad, et tegelen paljude asjadega viimasel hetkel.
Loomulikult oli ka antud olukorrale väga loogiline kompromisslahendus, mis on käesolevaks hetkeks leitud ning ilmselgelt ka ka avaldus tagasi võetud.

Võin kinnitada, et ei kavatse teha eraisiku pankrotti ning ka antud avaldusega seonduv on võib-olla mõne kahjurõõmsa isiku kurvastuseks lõppenud.

Palju teie ettevõtetel võlgasid on?

Ma arvan, et minuga seotud ettevõtetel ei ole kindalsti võlgasid rohem kui teistel vastavate tegevusalade ettevõtetel. Tänu mõnele suurele tehingule ning õnnele on viimased kuud olnud minu hinnangul isegi üle ootuste head.

Samas ei tea täpselt, mida teie küsimus puudutab, sest ma tõesti ei ole kõikvõimalike intriigide vältimiseks enda seotud äriettevõtetega ametlikult seotud. Loomulikult oleme pidanud mitmete laenude tagasimaksmise osas tegema täiendavaid kokkuleppeid võlausaldajatega. Samas olen väga õnnelik, et pisut tänu sisetundele ja paljuski tänu õnnele maksime valdava osa ettevõtetega seotud laenudest, mis oli minu jaoks kokkuvõttes väga suur summa, tagasi 2008. aasta jooksul.

Kas ja kui palju on esitatud teie vastu kahjunõudeid?

Minu vastu eraisikuna ei ole küll esitatud minu teada ühtegi kahjunõuet. Kui kellelgi on mulle nõue estitada, olen hea meelega valmis seda arutama, sest minuga on võimalik alati kontakti saada.