©2014 TomDispatch ©Google

2011. aastal väitis Ameerika Ühendriikide erivägede juhatuse (SOCOM) toonane juht kolonel Tim Nye, et erivägedes töötavad inimesed viibivad koguni enam kui 120 riigis - see on umbes 60 protsenti kogu maailma riikidest. SOCOMi praegune ülem admiral William Mcraven on seadnud eesmärgiks luua 2020. aastaks globaalne SOF võrgustik, mis läbi partneritest mõttekaaslaste ja agentuuride asustaks põhimõtteliselt kõiki maailma riike.


Kaart näitab USA erivägede paiknemist maailmas aastatel 2012-2013 (Kaardi omanik: ©2014 TomDispatch ©Google)
Punased markerid: USA erivägede siirmine 2013. aastal
Sinised markerid:USA eriväed teevad koostööd (väljaõpe, nõustamine, operatsioonide juhatamine) kohalike vägedega aastal 2013. aastal.
Lillad markerid: USA erivägede siirmine 2012. aastal
Kollased markerid: USA eriväed teevad koostööd (väljaõpe, nõustamine, operatsioonide juhatamine) kohalike vägedega aastal 2012. aastal.

SOCOM loodi 1987. aastal. Selle eesmärgiks on Washingtoni käsul täide viia kõige salajasemad erioskusi nõudvad militaarmissioonid sh atentaadid, terrorismivastase võitlusega seotud haarangud, luure, psühholoogilised operatsioonid, massihävitusrelvade leviku tõkestamine, välisvägede väljaõpe jne.

Ajakirjanik Nick Turse`i uurimine näitas, et SOCOM püüab oma tegevuse tegelikku haaret võimalikult salajas hoida. Kui SOCOMi avalike suhete talituse inimesed proovisid luua muljet, justkui oleks erivägede operatsioonide arv viimasel aastal hoopis vähenenud, siis Turse´i andmed viitasid hoopis vastupidisele trendile. SOCOMi esindaja keeldus ütlemast, mitmes riigis nende erivägede esindajas asusid, väites, et sellise info avaldamine seaks nende töötajad ohtu. Turse´i pinnimise peale anti talle siiski vastavaks arvuks "80" - see on märksa vähem kui alternatiised allikad arvata lubavad. 

Pärast 11. septembri sündmusi on SOCOMile alluvate erivägede suurus järjepidevalt kasvanud. Kui 2001. aastal kuulus nende koosseisu 33 000 isikut, siis nüüdseks juba ligikaudu 72 000. Neist umbes pooled - merejalaväelased, rangerid, rohelised baretid jt - on kaasatud reaalsesse lahingtegevusse, ülejäänud töötajaskonna moodustab abipersonal. SOCOMi eelarve oli 2001. aastal 2,3 miljardit dollarit, eelmisel aastal see summa kolmekordistus ja küündis 6,9 miljardi dollarini ja koos lisarahastusega koguni 10,4 miljardi dollarini.

Ligikaudu 11 000 SOFi töötajat täidab oma ametikohustusi alaliselt 70-80s erinevas riigis. New York Timesi andmetel jõudis vastav näitaja eelmise aasta märtsis korraks ka 92ni.

Andmed põhinevad artiklil Nick Turse´i artiklil "The rise of the military’s secret military". Kaardi omanik: ©2014 TomDispatch ©Google