Enim ohustatud riikide nimekiri pole kuigi pikk – seal on kokku 17 riiki, enamasti Põhja-Aafrikast ning Lähis-Idast, kuid piisab sellest, et nimekirjas on esindatud ka India ning Pakistan (vastavalt 13.ja 14. koht), seetõttu lähevadki janu kannatavate inimeste absoluutarvud kõrgustesse.

Veepuudus on otseses seoses (kodu)sõdadega ning riikidevaheliste pingetega. Süürias plahvatas etnoste- ning konfessioonidevaheline verevalamine pärast seda, kui riiki oli räsinud viis aastat kestnud põud. Indias on rängad vastuolud hindude ja moslemite vahel Punjabis, Jammus ja Kashmiris, Gujaratis, ning juhtumisi, või siis mittejuhtumisi, on need osariigid ka veepuuduse näitajatega esirinnas.

Vaata ajajoonelt, kuidas vee kättesaadavust puudutav olukord on erinevates regioonides aastate vältel muutunud. Andmed pärinevad veepuudust puudutava statistika ja probleemi analüüsiga tegelevalt veebiküljelt Water Scarcity Atlas.

Loe pikemalt Andrei Hvostovi kolmapäevasest loost "Vesi, liha ning Brasiilia presidendi soovitus".