Maimu Berg (65) ja Julia Laffranque (36) moodustavad võimsa duo, mida “maa peal” on hoidnud ratsionaalne Julia ja Kuku klubisse viinud boheemlaslik Maimu. Julia: “Euroopa inimõiguste kohus leiab, et perekonnana võib vaadelda ka kahe mehe ja kahe naise vahelist suhet. Õigus perekonnaelu kaitsele laieneb samasoolistele, kuid abielu osas ollakse rangem. Seda tuleb mõista nii, nagu seda parasjagu konkreetses riigis reguleeritakse. Samasooliste abielukeeld ei pruugi endast kujutada veel inimõiguste rikkumist. Samas on inimõiguste kohus märkinud, et viimasel kümnendil on ühiskonna seisukohad neis küsimustes muutunud.” Maimu: “Eutanaasia teema on mulle lähedasem juba mu ea tõttu. Vanasti oli Eesti talus nii, et see vaeseke, kes ei jaksanud enam oma eluga edasi minna, kustus vaikselt toanurgas ja ühel ilusal päeval oligi ta läinud. See oli loomulik. Aga sinna aega ei ole enam tagasiteed. Kui inimene teab, et on olemas eutanaasia võimalus – miks talle seda ei anta? Samuti on tekkinud seksuaalsed suhted, mis muidugi olid olemas ka varem, aga mida ei aktsepteeritud. Suhte eesmärk oli järglasi saada, muu oli võltsmoraalselt välistatud. Kirjutades ajaloolisi romaane, olen mõelnud inimpsüühika peale läbi aegade, tunnete peale – armastus ja vihkamine ei ole ju muutunud, aga kõik ümberringi on muutunud. Peaaegu võimatu on kohaneda sellega nii kiiresti. Minu ajal oleme liikunud suhkrusabast Skype’ini. Lapsepõlves polnud meil isegi televiisorit.” Julia: “Mis puutub eutanaasiasse, siis on Strasbourg’i kohus hoidunud andmast selget vastust küsimusele, kas õigus elule hõlmab ka õigust surra. See on liikmesriikide otsustada. Muidugi on ka Eestis vajalik kõigis neis küsimustes diskuteerida.” Maimu: “Aga mispärast mina elan alati selles diskussiooni ajajärgus? Ma tahaks, et kõik oleks juba otsustatud. Eutanaasia – okei. Homoabielu – tore. Ma olen 65 aastat elanud mingite katsete õhkkonnas, aitab küll!” 
« Avalehele 4 Kommentaari