Riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse sõnul oli Andrus Sukles kinnipidamise hetkeks maksnud tapmise täideviijale kokkulepitud rahasumma ning edastanud kõik vajalikud andmed sihtmärgi kohta.
Andru Suklest kahtlustatakse karistusseadustiku § 114 p 5 - § 22¹ lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.
Kriminaalmenetlust viivad läbi Riigiprokuratuur ja PPA Põhja Prefektuuri kriminaalosakond.

Ekspress on Andrus Suklese ja Tullio Libliku äritülist kirjutanud rea artikleid (vaata allpool rubriigist"Samal teemal")