(repro)

Ühtaegu meelelahutuslik ja kultuurilooline kaart jätkab mingis mõttes omaaegsete Olev Soansi kaartide traditsiooni, näidates kodumaad nurga alt, mida tavainimene ei pruugi märgata. Kui Soans pani kaardile Eesti arhitektuuri, kirjanduse, muusika või ka Vabadussõja loo, siis Märka ja Allik annavad tunnuslaused kohtadele, millel neid pole või mis vääriksid paremaid. Tegijad on ise rõhutanud, et provokatsioon varjab endas armastust kodumaa vastu.