Delfi

Mullu kaitstud Kaidi Kasenõmme magistritöös sisaldub Õpetajate Lehe peatoimetaja Kalle Muuli hinnang eesti lihtlugejale:

„Lugeja on uskumatult loll. Ta ei suuda vahet teha, mis on ajakirjaniku arvamus, ta ei suuda seda eristada uudistest. See põhimass on ikka uskumatult loll. Ja ajakirjanduse juhid teavad, et põhimass on uskumatult loll ja nad arvestavad sellega. Sest kõik need asjad on ära mõõdetud , see on niivõrd ära hekseldatud, mida loetakse, kes loeb, mis sõna peab olema pealkirjas.”
(Muuli 2014)

Sisutootmise ressursside vähenemine ja kommertssurve on online-ajakirjanduse viinud selleni, et ajakirjanikud ei jõua tegeleda selektsiooni ja tõlgendamisega ning seetõttu peavad
seda funktsiooni täitma tarbijad. Ajakirjanduse tuleviku seisukohast on auditooriumi nõudlik kus ajakirjanduse suhtes ja huvi jälgida ühiskonnas toimuvat turumajanduse kontekstis
oluline faktor. Muuli ja Hussar räägivad küll auditooriumi vähesest meediapädevusest ja kirjaoskusest, kuid nemad ega ka teised intervjueeritavad ei rääkinud vajadusest tarbijate
meediatarbimise oskusi tõsta.

Katrin Lust ütles, et vastuseks küsimusele seletas Muuli, et tihtipeale mõistavad inimesed tema öeldud sõnu valesti. "Peale valimiskoosolekut vestles Kalle Muuli minuga ka isiklikult ja kinnitas, et peab valijat ja üldse lihtinimest tegelikult väga teadlikuks ja lugupidamist väärivaks," täpsustas Katrin Lust.