Foto: Andres Putting

Eesti 24. koht on kaks kohta parem kui mullu ja tõus on muidugi tore. Meie naabrid on veidi maas — Leedu on 31. ja Läti 41. kohal. Eesti Arengufondi hinnangul kindlustas meile hea positsiooni avaliku sektori ja eraisikute tehnoloogiakasutus ning IT innovatsiooni toetav seadusandlus, mis on kaasa aidanud ID-kaardi, digiallkirja ja e- valimiste laialdasele kasutusele. Sellegipoolest, kui vaadata, millises valdkondades sai Eesti oma kõige kehvemad tulemused (mis ka keskmist alla kiskus), siis need on:

  • mobiilside hinnatase (88. koht).
  • interneti püsiühenduse kuutasu (59. koht)
  • interneti keskmine kiirus ühe kasutaja kohta (43. koht)

Miks on meil suhteliselt aeglasem keskmine interneti kiirus kasutaja kohta võrreldes teiste riikidega? Eestis on see 23,1 kb/s. Esikohal olevat Hong Kongi — 776,6 kb/s ilmselt võrrelda ei saa. Teisel kohal on aga Island 291 kb/s, siis Rootsis 236,9 kb/s; järgnevad teised Põhjamaad ja Euroopa riigid. Küsisime vastuseid teenusepakkujatelt.

Elioni võrguarenduse direktor Toivo Praakel: asi on ostujõus ja muuski

Maailma Majandusfoorum on oma edetabeli koostamisel tasandanud kõikide uuringus osalenud riikide internetiühenduse hinnad antud riigi ostujõuga (purchasing power parity). Seetõttu on interneti püsiühenduse hinnataseme arvutamisel arvesse võetud eestimaalaste ostujõudu. Internetiühenduse teenuste osutamiseks vajaminevad kulud on aga suures osas seotud maailmaturult ostetud seadmete ja võrguteenustega. Seega on Eestis pakutav internetiühenduse hind teiste riikide hindadega ühelt poolt konkurentsivõimeline, teisalt saab siin määravaks ostujõud, mis ei ole veel samal tasemel, kui majanduslikult enim arenenud riikides.

Mis puudutab rahvusvahelise internetiühenduse keskmist kiirust Eestis, siis seda mõõdetakse sellise näitaja nagu IIBPU abil. IIBPU ehk International Internet Bandwidth Per User  saadakse riigi interneti välisühenduste mahtude kogusumma jagamisel interneti kasutajate arvuga. 

Näiteks Eestis oli välisühenduste maht 2010. aastal ca 70 Gbit/s, mis jagunes ca 300 000 interneti kasutaja vahel, seega on Eesti IIBPU 23,1 kbit/s. 

Kui vaatame edetabeli esikümmet, siis leiame siit peamiselt välismaailmaga suhtlevad linn-riigid Hongkong ja Singapur, saareriik Island ja väga rahvusvahelised (palju transiitmahtu) Rootsi, Sveits, Holland, Taani, Puerto Rico ja Inglismaa.

Riigid, kus internetikasutajad tarbivad peamiselt kodumaist sisu, on samas edetabelis tagapool. Näiteks Jaapan ja Lõuna-Korea, kes on väga arenenud kiire internetiga riigid, jäävad Eestist samal põhjusel edetabelis tagapoole veelgi madalamate näitajatega (IIBPU vastavalt 15,8 ja 11,9).

Ei saa unustada ka seda, et paljude riikide puhul avaldab mõju, kas näiteks Google või Akamai Cache’id on n-ö kohale toodud, või toimub video ja sotsiaalvõrgustiku liiklused üle välisühenduste.

Pikemas perspektiivis võiks riikide lairibaühenduste infrastruktuuri taset hinnata IIBPU asemel riikide internetiühenduste keskmise kiirusega, mis annaks ehk parema pildi sellest, kui kiire või aeglane on internetiühendus tavatarbija jaoks.

Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski: Elisa hinnad on soodsamad

Interneti püsiühenduse pakkumisel on teistel teenusepakkujatel võrreldes Elioniga Eestis suhteliselt marginaalne turuosa ajaloolise tausta tõttu. Elion omandas suhteliselt odava hinnaga riikliku ettevõtte Eesti Telefoni üle-eestilise kaabelvõrgu ning tänu sellele on omanud olulist konkurentsieelist teiste teenusepakkujate ees.

Võrreldes Elioniga pakub Elisa klientidele märgatavalt soodsaimaid hindasid interneti püsiühenduse kasutamisel. Interneti püsiühendus on oluline Elisa ärikliendile teenuste pakkumisel ning just äsja tõime välja ka nö duopaketid, kus pakume ärikliendile unikaalset lahendust kaks ühes: interneti püsiühendus ja mobiilne internet ühes paketis. See võimaldab ärikliendil kasutada kontoris interneti püsiühendust ja väljaspool kontorit mobiilset internetti.

----------------------------

Interneti ja mobiilside hinnapakkumiste võrdlused on saadaval
Konkurentsiameti kodulehel
.

Homme jätkame mobiilside kalliduse teemaga.

Väljavõte raportist, mis on saadaval aadressil http://www.weforum.org/reports

International Internet bandwidth (kb/s) per Internet user (2010) 
RANK COUNTRY/ECONOMY  VALUE 
  1  Hong Kong SAR ……………………776.6 
  2  Iceland …………………………………291.0 
  3  Sweden ……………………………….236.9 
  4  Singapore …………………………….172.2 
  5  Switzerland …………………………..155.5 
  6  Netherlands ………………………….154.3 
  7  Portugal ……………………………….146.6 
  8  Denmark ………………………………142.2 
  9  Puerto Rico …………………………..135.4 
  10  United Kingdom …………………….132.8 
  11  Belgium ……………………………….112.0 
  12  Norway ………………………………..109.6 
  13  Finland …………………………………107.3 
  14  Luxembourg …………………………..87.6 
  15  Germany ………………………………..74.1 
  16  Austria …………………………………..73.7 
  17  Slovenia …………………………………70.4 
  18  France …………………………………..69.6 
  19  Czech Republic ………………………69.2 
  20  Moldova …………………………………65.8 
  21  Bulgaria …………………………………64.2 
  22  Ireland ……………………………………64.1 
  23  Italy ……………………………………….61.5 
  24  Spain …………………………………….56.1 
  25  Canada ………………………………….54.0 
  26  Cyprus …………………………………..51.6 
  27  Romania ………………………………..51.4 
  28  Mongolia ………………………………..48.3 
  29  Serbia ……………………………………47.0 
  30  Lithuania ………………………………..45.4 
  31  Croatia …………………………………..42.9 
  32  Australia …………………………………41.4 
  33  United States ………………………….39.2 
  34  Poland …………………………………..37.7 
  35  Greece …………………………………..31.0 
  36  Russian Federation ………………….30.8 
  37  Latvia …………………………………….30.0 
  38  Taiwan, China …………………………29.7 
  39  Saudi Arabia …………………………..28.3 
  40  Cambodia ………………………………28.1 
  41  Argentina ……………………………….27.5 
  42  Brunei Darussalam …………………..25.1 
  43  Estonia …………………………………..23.1 
  44  Uruguay …………………………………23.0 
  45  Georgia ………………………………….21.4 
  46  Montenegro ……………………………21.3 
  47  Panama …………………………………21.3 
  48  Jamaica …………………………………21.0 
  49  Barbados ……………………………….20.6 
  50  New Zealand ………………………….19.3 
  51  Malta …………………………………….19.2 
  52  Chile ……………………………………..19.1 
  53  Turkey ……………………………………19.1 
  54  Belize …………………………………….18.3 
  55  United Arab Emirates ……………….17.9 
  56  Trinidad and Tobago ………………..17.8 
  57  Qatar …………………………………….17.1 
  58  Macedonia, FYR ……………………..16.8 
  59  Japan ……………………………………15.8 
  60  Bosnia and Herzegovina …………..15.6 
  61  Timor-Leste3…………………………..15.2 
  62  Bahrain ………………………………….14.4 
  63  Tunisia …………………………………..13.3 
  64  Costa Rica ……………………………..12.7 
  65  Brazil ……………………………………..12.6 
  66  Korea, Rep. ……………………………11.9 
  67  Albania …………………………………..11.8 
  68  Slovak Republic ………………………11.5 
  69  Malaysia …………………………………11.4 
  70  Thailand …………………………………10.8 
  71  Philippines ……………………………..10.7 

  72  Colombia ……………………………….10.2 
  73  Dominican Republic …………………10.2 
  74  Hungary …………………………………10.0 
  75  Azerbaijan ………………………………..9.7 
  76  Kuwait …………………………………….9.6 
  77  Mauritius ………………………………….9.2 
  78  Nicaragua ………………………………..8.6 
  79  Kazakhstan ………………………………8.6 
  80  Peru ………………………………………..8.5 
  81  Paraguay …………………………………8.3 
  82  Ecuador …………………………………..8.3 
  83  Algeria …………………………………….8.1 
  84  Israel ……………………………………….8.0 
  85  Côte d’Ivoire …………………………….7.8 
  86  Armenia …………………………………..7.8 
  87  Mexico …………………………………….7.3 
  88  Venezuela ………………………………..6.8 
  89  Egypt ………………………………………6.6 
  90  Botswana ………………………………..6.4 
  91  Guyana ……………………………………6.4 
  92  Jordan …………………………………….6.4 
  93  Oman ……………………………………..6.1 
  94  Honduras …………………………………5.9 
  95  Ukraine ……………………………………5.9 
  96  India ………………………………………..5.8 
  97  Vietnam …………………………………..5.6 
  98  Madagascar ……………………………..5.5 
  99  Ethiopia ……………………………………5.4 
  100  Morocco ………………………………….4.8 
  101  Namibia …………………………………..4.4 
  102  Bolivia ……………………………………..4.3 
  103  Guatemala ……………………………….4.0 
  104  Burkina Faso …………………………….3.5 
  105  Sri Lanka …………………………………3.3 
  106  Iran, Islamic Rep. ………………………3.1 
  107  Suriname …………………………………3.1 
  108  Cape Verde ……………………………..3.1 
  109  Indonesia …………………………………2.9 
  110  Bangladesh ………………………………2.8 
  111  Mauritania ………………………………..2.7 
  112  Pakistan …………………………………..2.6 
  113  Senegal …………………………………..2.4 
  114  China ………………………………………2.4 
  115  Benin  ………………………………………2.2 
  116  Kenya ……………………………………..1.9 
  117  Lebanon ………………………………….1.9 
  118  Mali …………………………………………1.9 
  119  South Africa ……………………………..1.7 
  120  Nepal ………………………………………1.7 
  121  El Salvador……………………………….1.5 
  122  Ghana ……………………………………..1.5 
  123  Syria ……………………………………….1.4 
  124  Mozambique …………………………….1.3 
  125  Rwanda …………………………………..1.2 
  126  Yemen …………………………………….1.1 
  127  Gambia, The …………………………….1.1 
  128  Uganda ……………………………………0.9 
  129  Tanzania ………………………………….0.7 
  130  Angola …………………………………….0.6 
  131  Swaziland ………………………………..0.6 
  132  Tajikistan1 ………………………………..0.5 
  133  Cameroon ………………………………..0.4 
  134  Zambia ……………………………………0.4 
  135  Lesotho …………………………………..0.3 
  136  Zimbabwe ………………………………..0.3 
  137  Kyrgyz Republic ………………………..0.3 
  138  Nigeria …………………………………….0.1 
  139  Haiti ………………………………………..0.1 
  140  Malawi  …………………………………..0.1 
  141  Chad ……………………………………….0.1 
  142  Burundi ……………………………………0.1