ARDO KALJUVEE / EPL

Keelu kohaselt ei tohi kohus väärteo eest määratud trahvi edasi kaevanud isiku olukorda raskendada.

Tänavu juulis trahvis Põhja politseiprefektuur Mutlit korruptiivse teo eest 9000 krooniga. Abilinnapea vaidlustas otsuse.

Läinud nädalal tühistaski Harju maakohtu kohtunik Merle Parts aegumisele viidates trahviotsuse, kuid otsustas saata sama asja materjalid Põhja ringkonnaprokuratuuri kriminaalmenetluse alustamiseks. Nimelt leidis kohus, et Mutli käitumises - Tallinna ­Farmaatsiatehase ASi poolt talle "tänutäheks" antud 15 000 kroonise kinkekaardi realiseerimises - on pistise tunnused.

Ilmselt ongi. Võib-olla peaks kohtunik Merle Partsi otsust nimetama õiglaseks ja tähelepanuväärselt söakaks, ent paraku läheb otsus vastuollu õigusemõistmise ühe põhiprintsiibiga. Sellega, et trahvi edasikaebamine ei tohi kaebaja olukorda raskendada, ladina keeli - "reformatio in peius".

Alles sel suvel kirjutas Riigikohus väärteoasjas (Pärnu maakohus oli analoogselt Mutli juhtumiga tühistanud ühele roolijoodikule määratud trahvi ning saatnud materjali kriminaalmenetluse alustamiseks prokuratuuri, sest tuvastati joobes juhtimise korduvus): "Otsustus lõpetada väärteomenetlus kuriteo tunnuste ilmnemisel ei tähenda vältimatult [-] isiku kriminaalkorras süüditunnistamist. Küll aga kujutab see endast õiguslikku järelmit, mille kaasnemist ei oska menetlusalune isik kohtuvälise menetleja otsust vaidlustades ette näha. Samuti võib sellise kohtuotsuse tulemina osutuda kaebaja olukord võrreldes vaidlustatud kohtuvälise menetleja otsusega raskemaks."

Pistisekahtlus sadas Mutlile kaela, sest ta sai kingiks 15 000 kroonise kinkekaardi, millega reisisid Kanaari saartele tema elukaaslane ja ämm. 

Kaitsepolitsei kinnitas juunis, et linnanõunik Ivo Parbuse pistiseasjas kogutud tõendid viitasid Mutli tegevuses väärteo tunnustele, kuid kriminaalasja tema suhtes kaitsepolitsei ei algatanud.

Ekspressil ei õnnestunud Harju maakohtult kommentaari võimaliku vastuolu kohta saada, sest kohtunik Parts viibib puhkusel. Harju maakohtu esimees Helve ­Särgava ei pidanud võimalikuks kolleegi otsust kommenteerida, öeldes vaid: "Juunikuises Riigikohtu otsuses märgitud põhimõte on Harju maakohtu kohtunikele teada. Võimalikku vastuolu või selle puudumist oleme kolleegidega arutanud, aga põhjendusi või selgitusi mina kolleegi lahendi kohta ei anna."