Kokkuleppe kaugem eesmärk olevat EKA sulgemine ja selle osakondade jagamine teiste ülikoolide vahel.

Aaviksoo väitis, et jutt kooli laialisaatmisest ei vasta tõele, kuid ütles: "Samas oleme murelikud, sest ajakirjanduse vahendusel on meieni jõudnud informatsioon takistustest uue hoone ehitusega seoses, mis võib Euroopa Liidu vahendite kasutamisega seotud piirangute tõttu jätta ülikooli riigipoolsest rahastamisest ilma.”

Ministril on teisigi kahtlusi. Tema sõnul ei ole EKA suutnud SEB-le tagasi maksta neli aastat tagasi võetud 35 miljoni krooni suurust arvelduslaenu. "Loodan, et EKA selgitab oma finantsseisu kõigile partneritele ausalt ja läbipaistvalt ja kahtlused hajuvad,” märkis Aaviksoo. Aaviksoo tunnistas, et on valmis kaaluma akadeemia restruktureerimist – juhul, kui EKA sellise ettepaneku teeb.

EKA rektor Signe Kivi kinnitas aga endiselt, et kohe, kui arheoloogilised kaevamised läbi saavad, hakatakse uut maja ehitama.