Keskerakonna algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu näeb muu hulgas ette punkti, mille jõustumisel ei oleks prokuratuuril enam võimalik edasi kaevata suurt hulka maakohtu otsuseid, kus süüdistatavad on õigeks mõistetud. Vähe sellest, eelnõu peaks jõustuma juba järgmise aasta algusest ja koos sellega lõpetataks ka kõik juba apelleeritud otsused, mida ringkonnakohus parajasti menetleb.

Täpsemalt näeb eelnõu ette, et prokuratuur ei saa apellatsioonis rõhuda enam sellele, nagu oleks kohus tõendeid valesti hinnanud. Seega jääks prokuratuurile üksnes võimalus apelleerida kohtu tehtud menetlusvigadele. Sisuliselt tähendaks see, et hoolimata sellest, et Eestis kehtib kolmeastmeline kohtusüsteem, piisaks ainuüksi kõige madalama astme õigeksmõistvast otsusest, et kohtupingist ausal ilmel koju astuda.

Ajalugu näitab aga, et maakohtu kriminaalasjades tehtud otsuse kaebab üks või teine osapool edasi koguni kolmandikul juhtudest. Kui suur osa on selles süüdistaja apellatsioonidel ja kui suur osa neist ühte või teist pidi rahuldatakse, ei osanud justiitsministeerium eile hinnata. Hiljutistest kaasustest võib näiteks tuua kasvõi ärimees Toomas Tooli, kelle Harju maakohus mõistis Arco Vara aktsiatega manipuleerimises esialgu küll õigeks, ent oktoobri lõpus muutis ringkonnakohus otsust ja määras Toolile 500 000 euro suuruse rahalise karistuse.

Avalehele
81 Kommentaari
Loe veel: