Foto: Annika Haas, Eesti Ekspress

„Erakondade rahastamise skandaal ületab meie taluvuse, leplikkuse ja kannatlikkuse piiri. Me peame absurdseks ja ohtlikuks olukorda, et Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses esindatud erakondade esindajad, keda me oleme valinud seaduseloojateks ja riigijuhtideks, on aastaid püsinud võimul ebaseadusliku raha toel. Õõvastav on olukord, kus poliitikast on saamas organiseeritud kuritegevuse liik,” kirjutavad mehed petitsioon.com portaalis äsja avaldatud „rahvakirjas”, millele hetkel on andnud allkirja 40 inimest.

Kirja autorite nõudmised on järgmised:

  • Poliitikud, kes on kasutanud ebaseaduslike rahastamisskeeme, peaksid võtma poliitilise vastutuse ning lahkuma poliitikast. 
  • Prokuratuur  ja kohtud peaksid selgitama välja erakondade ebaseaduslikus rahastamises süüdi olevad isikud ja karistama neid rangelt. 
  • Erakondade rahastamiseks on vaja koos avalikkusega välja töötada uus seadus, mis muuhulgas määraks ka valimiskuludele piirsummad.
  • Riigikogus tuleks moodustada komisjon, kuhu kuuluksid ka avalikkuse sõltumatud esindajad, mis hakkaks uurima ebaseaduslikult saadud rahade mõju Riigikogu seaduste ja Vabariigi Valitsuse otsuste vastuvõtmisele.
  • Tellitud seadused ja valitsuse otsused tuleb tühistada või ümber teha, kui need on vastuolus õigusriigi põhimõtete ja riigi kodanike huvidega, nagu näiteks taastuvenergia tootmise tasude  ja elektri jaehinna kujundamisega seonduvad küsimused.
  • Luua riigieelarveline fond, mis toetaks võimul olevatest erakondadest sõltumatu kodanikuühiskonna arengut ja poliitilist tegevust.

Alar Sudak kirjutas mullu koos Veiko Rämmeliga avaliku peaminister Andrus Ansipile, milles soovitas tal tagasi astuda. Kirjale andis petitsioon.com portaali kaudu allkirja 7914 inimest (siin).