Harju maakohus mõistis väärtpaberitega manipuleerimises süüdistatud suurärimehe Toomas Tooli ja SEB Panga endise maakleri Karoly Kirberi täna(07.10.10) avaldatud kohtuotsuses õigeks.

Kohus asus seisukohale, et kuna Tooli ja Kirberi tegevuses puudub KarS § 398J lg 1 sätestatud kuriteokoosseisu objektiivne ja subjektiivne külg, tuleb mõlemad isikud neile esitatud süüdistuses õigeks mõista.

Kuna kohus mõistis Tooli ja Kirberi neile esitatud süüdistuses õigeks, tuli kannatanu esitatud tsiviilhagi summas 75 985,35 krooni jätta läbi vaatamata.

Prokurör Maria Sutt: Harju maakohtu otsuse näol on tegemist esimese astme otsusega. Prokuratuur kaebab selle kindlasti edasi, kuna ei nõustu kohtu antud hinnanguga kuriteo koosseisule ja süüdistatavate tegevusele. Prokuratuuri hinnangul on süüdistatavad toime pannud turumanipulatsiooni kuriteo ja selle tõestuseks on eeluurimises kogutud piisavalt tõendeid. Meie seisukoht selles osas ei ole muutunud.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse järgi andis Toomas Tool, oma abikaasa volitatud esindajana ajavahemikul 14.-21.07.2008 AS SEB Pank maaklerile Karoly Kirberile telefoni teel tehingukorraldused müüa oma abikaasaga seotud AS SEB Panga esindajakontol olevad aktsiad suurtes kogustes ajas järjest madalama hinnaga. Sellise tegevuse eesmärgiks oli viia AS Arco Vara aktsia turuhind allapoole 0,56 EUR hinnataset, mis andis Toolile võimaluse mõjutada teisi AS Arco Vara suuraktsionäre otsuste tegemisel.

Kirjeldatud viisil pandi müüki ligikaudu 500 000 aktsiat, mille tagajärjeks oli kunstliku hinnapiiri tekkimine ning negatiivne surve aktsia hinnale. Sellise kavatsetud mõjutamise tulemusel viidi börsil kauplejad eksitusse AS Arco Vara aktsia tegeliku turuväärtuse osas ning aktsia hind langes 22.07.2008 börsipäeva lõpul 0,55 EUR piirini.
.