Uue aasta Postimehe esimene number on positiivse tonaalsusega - leht r&otilde ;õmustab, et lõppenud aastal sündis Eestis rekordarv lapsi. Detsembri keskpaigaks oli sündinud 14 352 last; kuna 600-700 sündi poole kuu jooksul on keskmine tulemus, on võimalik, et läinud aasta vastsündinute arv küünib 15 000ni. Viimati sündis nii palju lapsi 1993. aastal. Eesti Demograafia Instituudi direktori Kalev Katuse sõnul on sündimuse tõusu põhjus selles, et sünnitusealisi naisi on praegu palju ja sünnitama on hakanud ka need, kes on seda seni edasi lükanud.

«Pilt ei ole paha ja ei ole seda ka järgnevatel aastatel, kuid see muutub kümmekonna aasta pärast, kui sünnitusealiste naiste arv hakkab kiiresti vähenema,» ütles Katus lehele. Negatiivne iive jääb tema hinnangul siiski tükiks ajaks, sest surmade arv kasvab Eestis paraku edasi.

Samuti on positiivne lehe uudis sellest, et Eesti majandusbuum tõotab jätkuda. "Tormakas majanduskasv, suur palgatõus ja mullusega võrreldav inflatsioon - need märksõnad tõotavad kokkuvõttes tänavuseks peaaegu sama head majandusaastat, nagu oli 2006," kirjutab leht. Postimehe küsitletud üheksa Eesti majandusanalüütiku prognooside keskmisena kujuneb 2007. aasta majanduskasvuks 8,87 protsenti. Palgad tõusevad 15 protsenti ja keskmiseks kujuneb 10 705 krooni kuus. Inflatsioon püsib 4,5 protsendi juures.

Eesti Päevaleht on välja uurinud, et haridus- ja teadusministeerium kavatseb kolida tänavu suvel valmivasse Eesti haridustegelase Johannes Käisi nimelisse hoonesse, mis hakkab asuma endise masinatehase Dvigatel territooriumile loodavas bürookeskuses Ülemiste City. Haridusministeeriumi ja selle  allasutuste umbes 550 töötajast hakkab 400 töötama uues majas Ülemistel. Tartus töötab 130 ministeeriumi ametnikku. Hoolimata ilmselgest kalduvusest Tallinna poole, ei soostu haridus- ja teadusminister Mailis Reps tunnistama, et sisuliselt on tegu hariduse juhtimise tagasitoomisega Tallinna.

Teine lehe tugev uudis on aasta pärast ametisse asuvast riigiarhitektist, kellest peaks kujunema Eesti arhitektuuripoliitika võtmeisik. Riigiarhitekti ülesandeks on panna piir linnaehituslikule kaosele ning vastutada kogu planeerimis- ja ehitustegevuse eest. Uue ameti või riigiarhitekti büroo ettevalmistamistööd on kavas panna arhitektuurinõuniku õlgadele, keda kultuuriministeerium praegu konkursi korras otsib. Kultuuriminister Raivo Palmaru ütles lehele, et ei ole mõtet piirduda vaid väheste volitustega nõunikuga. "Ehitatud keskkond on väga oluline osa meie kultuurikeskkonnast," osutas  Palmaru ehitiste sotsiaalse ja esteetilise kvaliteedi tagamise vajadusele.

SL Õhtuleht kirjutab, et suve lõpul raske haigusega võidelnud Urmas Ott on taas töösse sukeldunud. Teleekraanilt küll kadunud, kirjutab staarintervjueerija nüüd raamatuid. Sel nädalal ilmutab kirjastus SE&JS näiteks Karin Saarseni raamatu «Grand Hotel Stockholm/Poola», kus on muu hulgas ka Oti intervjuu tolle Rootsis elava Eesti kirjanikuga, kes 31. detsembril tähistas Tallinnas 80. sünnipäeva. Samuti peaks veel jaanuaris valmima Oti intervjuuraamat võidusõitjast, ärimehest ja poliitikust Toivo Asmerist ning tema pojast, samuti vormelipiloodist Markost.

Leht toob lugejateni ka uudise rekordsuurest tursast. Kalurid Jüri ja Tõnis Andersen püüdsid 113 cm pika ja 16,5 kg kaaluva tursa Valgeranna lähedalt. Nii suurt turska pole Eesti vetest kätte saadud juba ligi 70 aastat. Vennad Andersenid püüdsid rekordtursa 26. detsembril mõrraga kõigest ühe kuni kahe meetri sügavusest veest. Hiidkala purustas 1939. aastast saati püsinud rekordi - toona püüti kinni 103sentimeetrine tursk.

Äripäev kirjutab, et Eesti Panga majandustegevust auditeerinud riigikontroll leidis hulgaliselt rikkumisi ja vajakajäämisi riigihangete korraldamisel. Auditi käigus selgus, et 86 miljoni krooni väärtuses tellitud tööde puhul ei järgitud riigihangete seadust nõuetekohaselt. Kõige suurema osa selle kategooria alla käivatest hangetest moodustavad Eesti Pangale kuuluva Sakala 6 hoone renoveerimisega seotud ehitustööd summas 57 miljonit krooni. Hanke tegemisel läks pank mööda riigihankeseaduses kehtestatud korrast ning kasutas nn Eesti Panga erandit, tuues põhjuseks, et tegemist on kõrgema riski- ja turvalisusemääraga ehitisega. Riigikontrolli hinnangul oli erand halvasti põhjendatud.

Kõigist lehtedest jookseb läbi uudis meditsiinitöötajate kavandatavast streigist, mistõttu ei pääse Tallinnas viiel päeval, 17.-21. jaanuaril arsti juurde. Ekspress tõi selle uudise lugejani eile.