Jangtse jõele ehitatud Kolme Kuru on mahult kaks korda suurem projekt kui maailma senine rekordiomanik hüdrorajatiste hulgas – Itaipu projekt Brasiilias.

Olla maailmas millegagi "kõige-kõige" sobib Hiinale. Suur Hiina müür, Suur siiditee, Suur laevastik, Suur hüpe. Muidugi Suur Tüürimees ehk kommunistliku riigi alusepanija esimees Mao.

Kolme Kuru tammi ehitamiseks on planeeritud kokku 17 aastat. Tööd algasid 1993. aastal. Põhjus, miks maailmas sellest rajatisest praegu räägitakse, on Kolme Kuru tammi kui niisuguse lõplik valmimine. Tööd, mis kestavad veel 2009. aastani, on seotud Jangtse lõunakaldal asuva jõujaama valmimisega. Aga tamm ise, nagu juba öeldud, on nüüd valmis. 181 meetri kõrgune ja 2,3 kilomeetri pikkune kaunike, mille projekteeritud maksumus oli 25 miljardit USA dollarit ning tegelikuks maksumuseks pakutakse 75 miljardi kanti.

Tööde lõpetamine 20. mail on Hiina võimude kinnitusel töövõit: ehitusplaani ennetati üheksa kuuga. Hiina on kommunistlik riik; keskealiste eestlaste põlvkond mäletab veel, millist tähendust omistati tööde ennetähtaegsele valmimisele meie eelmises ühiskondlik-poliitilises formatsioonis. Ennaktempo pidi näitama plaanimajanduse üleolekut.

Mis ei tähenda seda, et enne tähtaega valminud ehitistega poleks olnud probleeme. Pigem vastupidi.

BBC teatas juba 2002. aastal, et Kolme Kuru tammi kehamis on leitud pragusid. Suurimate laius 1,25 mm ja sügavus 2,5 meetrit.

Kolme Kuru tamm tekitab paljude asjatundjate hulgas muremõtteid. Praod tammi kehamis võivad võhikule tunduda suhteliselt mikroskoopilised, ent… Asi selles, et tamm on ehitatud seismiliselt ebastabiilsele alale. Vaid 80 kilomeetrit ülesvoolu asub maakoores murrang, mille ümber on registreeritud 5–6palliseid maavärinaid Richteri skaala järgi. Veel üheks mureks on veehoidla mõju ümbritsevatele mägdele. Veehoidla on tohutu – kokku tuhat ruutkilomeetrit, mis venitub kuuesaja kilomeetri pikkuseks soolikaks Jangtse jõe orus.

Tammi taga oleva vee tase tõuseb maksimaalselt 170 meetri kõrgusele võrreldes jõe normaalsega. See tähendab seda, et vesi hakkab ümbritsevaid künkaid uuristama kuidagi teistmoodi kui seni. 2003. aasta juulis said Hiina geoloogid oma silmaga näha, milliseid tagajärgi võib see kaasa tuua. Kahe päeva jooksul libises jõkke miljoneid kuupmeetreid mäenõlva; kogu see pinnas blokeeris täielikult Jangtse väiksema lisajõe, põhjustades 20 meetri kõrguse laine, mis pühkis ära kolm tehast ja mitusada elumaja.

Kolme Kuru tammi eripäraks on see, et erinevalt teistest sellistest rajatistest kogu maailmas asub hiinlaste üliehitis tihedalt asustatud piirkonnas. Ametlikel andmeil tuli ehituse ajal ümber asustada ligikaudu 1,2 miljonit inimest; mitteametlikel hinnanguil lausa 1,9 miljonit. Aga see ei tähenda kaugeltki, et nüüd oleks ala inimtühi.

Kui 1992. aastal pandi Hiina rahvakongressis (parlament) Kolme Kuru projekt hääletusele, jäänud tervelt kolmandik rahvasaadikuist kas erapooletuks või andnud vastuhääle. Kommunistlikes riikides hääletavad rahvasaadikud nii, nagu kommunistlik partei ette ütleb. Seega võib juhtunut nimetada mässuks. Või hirmuks maailma kõige-kõige suurema tammi ees.