Vallo Kruuser

Aivar Sõerdi sõnul oli eelmine aasta oli väga edukas spordiaasta ning valitsus eraldas Torino olümpiamängudel ja muudel tiitlivõistlustel edukalt esinenud sportlaste premeerimiseks 11,2 miljonit krooni.

Eelmisel aastal külastasid Eestit väga kõrged väliskülalised, Tema Majesteet kuninganna Elisabeth II, Ameerika Ühendriikide president George W. Bush. Nende visiitide kulude katteks eraldas valitsus reservist 7,3 miljonit krooni.

Eelmisel aastal oli ka looduskahjusid. Suvised metsa- ja maastikupõlengud erinevates piirkondades nõudsid reservist 25,5 miljonit krooni ja Runner 4 tühjakspumpamisega kaasnesid kulud kokku 34,6 miljonit krooni. Teine suurem merereostus Loode-Eestis nõudis reservist 21,1 miljonit krooni, aga sellest 18,6 miljonit krooni eraldati keskkonnareostuse avastamise võimekuse tõstmiseks, s.o tehniliste vahendite soetamiseks.

Linnugripiohu vältimisega seotud kulusid kanti reservist 6,1 miljonit krooni. Suuremad summad läksid veel Geenivaramule - 5,3 miljonit, aga ka presidendi ja tema pere ning riigikogu esimehe julgeoleku tagamiseks - 8,7 miljonit krooni.

Valitsuse reservist tuli lahendada ka üks varasemate aastate probleem, riigile kahjulik kohtuotsus seoses AS Boliden kaasusega ehk maksu- ja tolliameti eelkäija tolliameti tegevusest tingitud kahju. See ehk 30 miljonit krooni oli ka reservieraldustest üksikeraldisena kõige suurem summa.

Ekspress on kirjutanud, et autokütusega äritsenud firma Boliden saavutas kõigi aegade suurima kohtuvõidu Eesti riigi üle, mistõttu saigi riigilt hüvitiseks 30 miljonit krooni. Peaaegu kogu see raha peaks edasi minema ärimees Jaak Ginterile, kes on Bolideni suurim võlausaldaja.

Kokku oli eraldisi reservfondist 60. Aasta lõpul jäi reservivahendeid kasutamata 306,7 miljonit krooni, mis kandus edasi tänavusse aastasse. Tänavuseks aastaks lisandus reservi 227,8 miljonit krooni, seega on tänavune reserv kokku 534,5 miljonit krooni.

„Aga siin on arvestatud ka üleliigsete laovarude trahvisumma, mis juba nädal tagasi ära eraldati, 134 miljonit krooni, 2006. aastal üleliigsete laovarude trahvisummasid reservist ei eraldatud," selgitas Sõerd. Mullu kujunes reservi suuruseks 504,5 miljonit krooni.

Kõige suurem reservfondi kratt oligi siseministeerium, kuivõrd reostuse kahjud, aga samuti ka Tõnismäe monumendi valvekulud (3,8 miljonit) tuli kanda siseministeeriumil.

Sõerdi sõnul menetleb valitsus reservitaotlusi põhjalikult ning möödunud aastal lükati rahandusministeeriumi ettepanekul tagasi taotlusi summas 130,5 miljonit krooni.