Sellega seoses kaalub sealne erikomisjon erinevaid meetmeid, kuidas elanikele rohkem vabadusi pakkuda, kuid säilitada koroonaviiruse ohjamiseks vajalik sotsiaalse distantsi nõue. Järgnev loetelu pakub ka mõningast ettekujutust, milline võiks elu välja näha Eestis umbes kuu pärast. Antud juhistest mitmed on Itaalias veel arutamise etapis, samuti hakkavad ettekirjutused riigisiseselt regiooniti erinema.

- Töökohtades tuleb kanda maski.

- Riigitöötajad saavad jätkata kodust töötamist, kui võimalik.

- Sotsiaalse distantsi hoidmise nõue liigub kahelt meetrilt ühele.

- Poemüüjad peavad kandma maske ja kindaid. Distants klientidega peab olema vähemalt üks meeter.

- Lisaks toidu koju tellimisele hakatakse lubama take-away`d.

- Mai keskpaigast tehakse lahti baarid ja restoranid, kuid neis peab olema poole vähem laudu.

- Söögikohtades ja baarides (avatakse 18. mail) peab laudade vahel olema vähemalt kaks meetrit ruumi. Letist peab hoidma kaugust vähemalt üks meeter.

- Laudade vahele võidakse panna vaheseinad või muud piirded.

- Kinod, teatrid, kaubakeskused ja turud jäävad määramata ajaks suletuks.

- Spordiklubid jäävad suletuks.

- Juuksurid ja muud iluteenindajad - kui teenindused avatakse - peavad oma töövahendid korralikult steriliseerima. Tegeletakse ühe kliendiga korraga.

- Riide- ja jalatsipoodides (avatakse 11. mail) desinfitseeritakse proovitud esemed kohe.

- Ühistranspordis tuleb kanda maske ja kindaid.

- Ühistranspordi piletihindade puhul tahetakse ülerahvastatuse vältimiseks kehtestada erinevate kellaaegade jaoks erinevad tariifid.

- Lennureisijatele muutub temperatuuri mõõtmine kohustuslikuks.

- Lennukis jäetakse istmerea keskmine iste tühjaks.

- Lennukis peab kandma maske ja kindaid.

- Rongijaamades peavad sisse- ja väljapääsud olema selgelt eraldatud, et vältida rahvamasside kogunemist ja ummikuid.

- Rongidest ja bussidest kaovad paberpiletid. Müüakse ainult e-pileteid.

- Ühistranspordis tähistatakse kohad, kuhu enam istuda ei või, et tagada sotsiaalne distants reisijate vahel.

- Taksos võib korraga sõita vaid kaks reisijat või juhul, kui ei kanta maske, ainult üks.

- Keelatud on istuda taksojuhi kõrval.

- Päikesevarjude broneerimine rannas toimub interneti vahendusel.

- Rannakohvikute laudadel, tualettides ja vahetuskabiinides peavad olema desinfitseerimisvahendid.