Amet keelustas Kyäni Sunseti põhjendusega, et see sisaldab E-vitamiini allikana annatto taime seemnetest saadud looduslikke tokotrienoole.

Kyäni teatel on Euroopa toiduohutusamet samas tokotrienool-tokoferooli ohutust kinnitanud ning Kyäni Sunset on ametlikult registreeritud riiklikes toidu- ja veterinaarametites mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides.

Kohtumenetlus veterinaar- ja toiduametiga ei puuduta Kyäni teisi tooteid, samuti jätkab ettevõte Kyäni Sunseti müüki teistes Euroopa Liidu riikides.

Kyäni Europe AB-d esindav Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Elmer Muna nentis, et veterinaar- ja toiduameti ettekirjutused räägivad iseendale vastu ning ei ole kooskõlas kehtivate valitsuse ja Euroopa Komisjoni määrustega.

Amet on toidulisandi Kyäni Sunset kohta välja andnud kaks ettekirjutust – ühe eesti, teise inglise keeles, kusjuures mõlemad kannavad sama kuupäeva ja sama dokumendiregistri numbrit. Samas on mõlemas dokumendis erinevused nii sisu kui ka konkreetse ettekirjutuse osas.

„See on üsna erakordne, kuna nende dokumentide põhjal ei ole võimalik aru saada, mida amet nendes ikkagi lubab ja keelab, ega sedagi, kas tegemist on üldse kahe või ühe haldusaktiga,“ märkis Muna.

Sealjuures on veterinaar- ja toiduameti peadirektor e-kirja teel kinnitanud, et Kyäni tooted vastavad toiduseaduse nõuetele. „Kui Kyäni tooted vastavad toiduseaduse nõuetele, siis ainus järeldus on see, et neid võib Eestis reklaamida ja müüa. Ometi on ameti peadirektor kümme päeva pärast omaenda saadetud e-kirja allkirjastanud kaks ettekirjutust, milles väidetakse vastupidist,“ kirjeldas Muna.

Kyäni on veendunud, et Kyäni Sunset vastab kõigile Euroopa Liidu nõuetele, sealhulgas nii EL-i kui ka Eesti õigusaktidest tulenevatele. Oma väiteid tõendab ettevõte muuhulgas Rootsi Lundi Ülikooli teadlaste ekspertarvamusega ja maailma juhtiva toiduainete laboratooriumi Eurfins poolt tehtud analüüsidega.

Lundi Ülikooli teadlased kinnitavad, et Kyäni Sunsetis esinevad E-vitamiini koostisained on looduses tavapärased. Eurofinsi akrediteeritud laboratooriumi analüüs kinnitab eelviidatud tavapäraste ainete sisaldumist Kyäni Sunsetis.

„Põhimõtteliselt on veterinaar- ja toiduamet oma ettekirjutustes takerdunud ühe aine nimetusse ning pole aru saanud, et tegemist on E-vitamiini loodusliku koostisainega, mida lubab toidulisandi allikana nii Euroopa Komisjoni määrus 1170/2009 kui ka sellele tuginev Vabariigi Valitsuse määrus nr 165 „Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded“,“ lausus Muna.

Tokotrienoolid on E-vitamiini tõhusaim vorm. Kyäni Sunseti toidulisandis sisalduvad tokotrienoolid on pärit annatto taime seemnetest, mis kasvavad Kesk-ja Lõuna-Ameerika vihmametsades. Annatto taim on puhtaim tokotrienoolide allikas.

Eesti veterinaar- ja toiduamet teatas 31. jaanuaril, et Kyäni Europe AB poolt müüdavat toidulisandit Kyäni Sunset ei ole lubatud turustada. Põhjuseks oli toodud tootes E-vitamiini allikana ja lisaainena kasutatav ühend tokotrienool, mis ameti väitel ei ole lubatud ühendite nimekirjas.

Samas on tokotrienool-tokoferool ja tokotrienooli isomeerid vastupidiselt ameti väitele Euroopa toiduohutusameti lubatud ühendite nimekirjas ning puuduvad igasugused tõendid tokotrienoolide kahjulikkuse kohta.

Kyäni Sunset on ametlikult registreeritud riiklikes toidu- ja veterinaarametites üle Euroopa Liidu, teiste seas Soomes, Rootsis ja Saksamaal, samuti on tokotrienooli ohutust kinnitanud Euroopa toiduohutusameti ja Saksamaa valitsuse poolt akrediteeritud konsultant.