Kui Mikk Pärnits paar nädalat tagasi vägivallaennetuse auhinda vastu võttis, kritiseeris ta muu hulgas traditsioonilist peret, kaudsemalt traditsiooni üldiselt. Eero ­Epner arendas Pärnitsa kõnet kommenteerides mõtet edasi ja viitas, et vägivald tulenebki hierarhiatest, traditsioonidest ja sellest, et naine on küljeluu. Nimetame seda hierarhia-traditsiooni-küljeluu teooriaks. Seda tüüpi teooriad on väga populaarsed ja mõjukad. Kas ka põhjusega?

Need ei suuda näiteks seletada, miks on alkoholitarbimine nii tugevas korrelatsioonis vägivallaga. Kui alkohol paneb inimesi muidu vähem ühiskondlikke norme järgima, siis miks peaks vägivalla puhul olema teisiti? Ei suuda sellised teooriad seletada sedagi, miks on inimeste vägivaldsus seotud vanusega. Kas 50aastastel on teistsugused „küljeluud“ ja hierarhiad, et nad on vähem vägivaldsed kui 40aastased?

Psühholoogia on tõestanud, et kaasasündinud isiksusejooned on seotud vägivallaga. Suurest viisikust on suur neurootilisus ja väike koostöövalmidus seotud vägivallariskiga. Kuidas hierarhia-traditsiooni-küljeluu teooria seda põhjendab? 

Avalehele
35 Kommentaari
Loe veel: