Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapital ja Eesti Filmi Sihtasutus leppisid kokku eesti algupärase filmiraamatu stipendiumi ja tõlkestipendiumi loomises. Algupärase filmiraamatu stipendiumi eesmärk on luua võimalus eesti filmi uurimiseks, filmiteoreetilise mõtte arendamiseks ja selleteemaliste raamatute avaldamiseks. Filmiteemalise tõlkeraamatu stipendiumi eesmärk on elavdada oluliste võõrkeelsete filmiraamatute eestindamist.


Kulka eraldab kord aastas algupärase filmiraamatu stipendiumiks kuni 120 000 krooni ja tõlkeraamatu stipendiumiks kuni 80 000 krooni. Eesti Filmi Sihtasutus lisab omalt poolt kuni 60 000 krooni.


Sellega seoses kuulutatakse välja ideekonkurss algupärase filmiraamatu ja filmiteemalise tõlkeraamatu saamiseks. Konkursi tähtaeg on 20. mai.


Laekunud ideede hulgast valitakse välja parimad, nende esitajatele tehakse ettepanek juba konkreetse stipendiumi taotlemiseks. Vaata lähemalt
http://www.kulka.ee/