Enamasti on automaatne häire haiglates, koolides, hotellides, riigiasutustes või tööstushoonetes. Aastas tuleb nende peale ligi 5000 valehäiret. Kuna automaatse häire peale sõidab kustutusmeeskond kohe välja, tähendavad valehäired aastas riigile kuni 300 000 kroonist lisakulu besiini näol.

„Samas võib ühele automaatsele tulekahjuteatele kiirem reageerimine kaasa tuua kahjude vähenemise miljonite kroonide ulatuses,” rõhutab regionaalminister Siim Valmar Kiisler.

Viimaste aastate suurima kahjuga tuleõnnetuseks on Mustamäe Mustika keskuse põleng, mille kahjusid on kindlustusseltsid hüvitanud umbkaudu 120 miljoni krooni ulatuses. Nõmme turuhoone puhul on makstud välja umbes 4 miljonit krooni kindlustusraha.