Marko Mumm / Epl
Erinevalt Ekspressi kevadel avaldatud ennustusest kasvaks Riigikogu liikme palk nüüd 100 000 kroonini mitte lähema 5, vaid alles 12 aastaga.


Tänavu märtsis avaldas Ekspress ennustuse, et trendi kohaselt kerkib Riigikogu lihtliikme palk 2015. aastaks 100 000 kroonini.


Selle Exceli regressioonanalüüsi vahenditega saadud ennustuse aluseks olid Riigikogu liikme palga varasemad tõusud ning tol hetkel kehtinud rahandusministeeriumi Eesti keskmise palga prognoos, mis pärines 2007. aastast.


Kuna majanduse märgatava külmumise tõttu on keskmise palga prognoos lähiaastateks nüüd tublisti alanenud, tuleb ka Eks­pressil varem avaldatud Riigikogu lihtliikme palgaennustust parandada.


Uute andmete järgi jõuaks Riigikogu lihtliikme palk, mida kehtiva seaduse kohaselt arvutatakse nelja Eesti keskmise palga järgi eelneva aasta IV kvartalis, 100 000 kroonini alles 2020. aastaks. Aastal 2015. oleks see aga “vaid” umbes 80 000 krooni.


Seevastu tuleval aastal võiks Riigikogu liikme palk võrreldes varem arvatuga isegi kerkida, kuna keskmine palk on tänavu kasvanud oodatust veidi kiiremini. Kevadel arvutasime, et 2009. aastal võib Riigikogu liikme keskmine palk olla 52 208 krooni kuus, uute andmete järgi aga hoopis 52 328 krooni.


2010. aastal aga peaks Riigikogu palga­ootust kärpima ligi 3000 krooni võrra kuus võrreldes kevadel pakutuga.


Nende ennustuste paikapidavust võib aga lisaks majandusseisule mõjutada ka Riigikogu ise. Viis parlamendifraktsiooni andsid juunis Riigikogus käiku eelnõu, mis vastuvõtmise korral külmutaks Riigikogu ja paljude kõrgete ametiisikute palgad 2010. aasta kevadeni.


“Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse” eelnõu kohaselt tuleks külmutada nii Riigikogu palgad kui ka presidendi, peaministri, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, kohtunike, sh riigikohtunike ning ka võrdõiguslikkuse voliniku palgad alates 2009. aasta 1. jaanuarist kuni 2010. aasta 28. veebruarini.


Eelnõu seletuskirja järgi lähtub see vajadusest “hoida kokku riigi eelarvevahendeid pidurdunud majanduskasvu tingimustes”.


2009. aasta kokkuhoid oleks sellega eelarvest 45 miljonit krooni.


Eelnõu esitamisele eelnesid mitu kuud kestnud läbirääkimised parteide vahel. Eks­press ja Postimees kutsusid Riigikogu üles oma palgasüsteemi muutma ja keskmisest palgast lahti siduma ning kogusid lugejatelt sellele ettepanekule tuhandeid toetusallkirju.


Juhul kui Eesti statistiline keskmine palk peaks alanema, alaneksid ka sellega seotud palgad nii, nagu praegu kehtiv seadus ette näeb. Samas rahandusministeeriumi esmaspäeval avaldatud uus ennustus lähiaastatel keskmise palga alanemist ette ei näe, hoolimata kõigist muudest majandushädadest.