Mikk Salu Foto: Tiit Blaat

Esimesel septembril, samal päeval kui lapsed kooli läksid, otsustas Riigikohus, et hakkab menetlema Neinar Seli kaasust toimingupiirangu rikkumise osas. See on juriidiline termin, mille sisu on ajakirjanduses korduvalt kajastatud – kaks aastat tagasi, olles ise Tallinna Sadama nõukogu esimees, hääletas Seli riigifirma nõukogu koosolekul, et Tallinna Sadam toetab Eesti Olümpiakomiteed 250 000 euroga. Seli juhtis samal ajal aga ka olümpiakomiteed. Sisuliselt toetas ühe käega oma teise käe tegevust.

Kahes kohtuastmes on Seli süüdi jäänud. Nüüd on kord Riigikohtu käes. Seli juhtumi sarnane on ka majandusministeeriumi eksnõuniku Kalev ­Vapperi asi. IRLi liige Vapper kuulus riigifirma Eesti Loots nõukogusse ja hääletas, et Eesti Loots spondeeriks 5000 euroga ESS Kalevi Jahtklubi, mida Vapper ise juhtis. Erinevalt Selist ei hakanud Vapper vaidlema, võttis kohtuotsuse eelmise aasta alguses vastu ja tasus karistuseks määratud 320 eurot trahvi.

Kuid Seli ja Vapperi kõrval on ka kolmas tegelane, reformierakondlane Remo Holsmer, kes teoreetiliselt oleks võinud samuti kohtu alla sattuda. Meenutame sedasama Selile saatuslikuks saanud Tallinna Sadama nõukogu koosolekut 2013. aasta lõpus. Holsmer oli siis sadama nõukogu liige ja nagu Seli, hääletas ka Holsmer, et sadam toetaks olümpiakomiteed. Konks on aga selles, et Tallinna Sadam oli andnud olümpiakomiteele suunise, et eraldatav sponsorraha tuleb osalt edasi anda eri alaliitudele. Sellele faktile – olümpiakomitee oleks ju raha edasi andnud – on viidanud Seli ise. Jõuamegi ringiga tagasi Remo Holsmerini. Nimelt oli Holsmer tollal ka Eesti Korvpalliliidu juhatuse liige ja korvpalliliit oli just üks neist alaliitudest, millele EOK oleks pidanud sponsorraha edasi suunama – sadama sponsorlustaotluste läbivaatamise komisjoni järgi oleks EOK pidanud andma korvpalliliidule 10 000 eurot.*

Niisiis. Kui Seli hääletas sadama nõukogus selle poolt, et sadam annab Seli juhitavale olümpiakomiteele 250 000 eurot, siis Holsmeri puhul võiks öelda, et tema hääletas sadama nõukogus samuti EOK spondeerimise poolt, teades samas, et EOK annab osa raha edasi Holsmeri korvpalliliidule.

Holsmeri potentsiaalne huvide konflikt ei jäänud tegelikult Riigiprokuratuurile märkamata. Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütleb, et ta mõtles, kas alustada uurimist ka Holsmeri suhtes, aga otsustas lõpuks eitavalt. Evestus viitab kahele asjaolule: esiteks Tallinna Sadama nõukogu hääletas ikkagi EOK-le raha eraldamise asjus ja teiseks, osaline edasisuunamine korvpalliliidule oleks jäänud sõltuma EOKst. Jah, sadama sponsorlustoetuste komitee oli teinud EOK-le ettepaneku anda osa raha alaliitudele, muuhulgas korvpalliliidule, aga seos, erinevalt Selist, oli kaudsem.

Juriidilisi nüansse kõrvale jättes paistavad aga ka Holsmeri tollases käitumises huvide konflikti tunnused. Võib teoretiseerida, et mõeldi ressursside jagamisega seotud riskide peale. Nagu kalamees, kellel ühe õnge otsas juba suur kala (Seli), ei pea mõistlikuks hakata jändama teise õngega, mille otsas väike kala (Holsmer), sest võid ilma jääda mõlemast. Pigem aga ehk isegi see, et tollal polnud üldse teada, mida kohus asjast arvab.

Tagantjärele tarkusena saab öelda, et asi on ju selge (Seli on kahes astmes süüdi jäänud), aga asja alustades oli kõik ­teoreetiline ja Holsmeri potentsiaalne kaasus veelgi teoreetilisem. Kui Seli peaks lõpuks ka Riigikohtus süüdi jääma, siis muutub pilt muidugi selgemaks ja võib oletada, et kui tulevikus peaks mõnele prokurörile ette sattuma Holsmeri juhtumiga sarnane olukord (mõnevõrra kaudsem huvide konflikt, aga ikkagi konflikt), siis võiks prokurör proovida ka sellist asja kohtusse saata. 

*Tallinna Sadama nõukogu koosolekule eelnes sadama sponsortaotluste läbivaatamise komisjoni koosolek, millel osales ka Remo Holsmer. Kui komisjonis tuli jutuks punkt, mis puudutas Korvpalliliitu, siis Holsmer taandas ennast. Hiljem, juba sadama nõukogus eraldi alaliitude kaupa sponsortoetuste andmist ei arutatud, hääletati (ka Remo Holsmer) ainult EOK-le raha eraldamist, viimane oleks pidanud siis raha alaliitudele edasi andma.