Panasonic

Miks ei näe Viasati kliendid kanalit ETV2?

Viasati klienditeenindaja Anni:
Viasati kanalid tulevad üle satelliidi ­Sirius ja ETV2 pole üle toodud.
 
ERR juhatuse esimees Margus Allikmaa, kas Rahvusringhäälingul on kavas kuidagi kiirendada ETV2 jõudmist Viasati? Kas polnud ennatlik viia venekeelseid saateid ETV2 kanalile, kui suur teleteenuse pakkuja seda ei näita?


Meie andmetel omab täna 95 protsenti venekeelsetest vaatajatest võimalust vaadata ETV2 programmi. Venekeelsed vaatajad elavad põhiliselt kortermajades või n-ö tiheasustusega piirkondades, kus telepilt jõuab vaatajani kaabelvõrgu kaudu. Sellele teadmisele tuginedes panime venekeelsed saated ETV2 kanalile.

Loomulikult on meil kahju neist mõnest tuhandest venekeelsest perekonnast, kes täna ei näe ETV2 pakutavat programmi, aga veelgi suurem probleem on, et kanalit ETV2 ei näe mõnisada tuhat eestikeelset perekonda. 

Viasat, kes meie esimest programmi edastab tasuta, nagu ka valdavat osa teisi Eestis toodetud teleprogramme, ei ole valmis tasuta edastama meie teist teleprogrammi. Teades Viasati klientide arvu, ei ole me siiani pidanud põhjendatuks teise programmi edastamise eest tasu maksmist. Viasat ei ole meie hinnangul suur teenusepakkuja.

Loodame, et lähiajal muutub ETV2 nii populaarseks ja vaadatud kanaliks, et Viasat on nõus ka teist kanalit tasuta edastama. Tulemus sõltub meie programmi headusest ja Viasati klientide nõudlikkusest.

Teatavasti oli venekeelsel AK-l nädalas umbes 40 000 - 50 000 vaatajat, neist venekeelseid ainult umbes 10 000. Meie eesmärk on seda arvu oluliselt suurendada. Täna pakub venekeelse vööndi, sh venekeelse AK viimine teise kanalisse selleks piisavalt palju võimalusi. Potentsiaal­ne vaatajate hulk on ligikaudu 300 000 venekeelset inimest. ETV põhikanalis oleks saanud kasvatada venekeelse AK mahtu ja sisse tuua ­uusi venekeelseid saateid ainult eestikeelsete vaatajate kaotuse hinnaga. Seda ei pidanud me õigeks.