Kas Soome kodanikule, Helsingi ülikooli dotsendile Johan Bäckmanile on kohaldatud sissesõidukeeld Eestisse?
Johan Bäckmanile ei ole kohaldatud sissesõidukeeldu Eestisse. Kohaldamist saab teha väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse alusel ainult sellisel juhul, kui on kohaldamise alus, ehk põhjuseks saavad olla ainult seaduses toodud asjaolud.

Eitades avalikult ja korduvalt Eesti iseseisvust (seega sisuliselt Eesti riiki), kahjustab Bäckman sellega Eesti Vabariigi kui riigi mainet ja julgeolekut. Seega on põhjust sissesõidukeeluks enam kui küll.
Euroopa Liidu kodaniku Johan Bäckmani puhul tuleb sissesõidukeelu kohaldamisel arvestada mitmete erisustega. Sissesõidukeeldu saab kohaldada vaid juhul, kui asjaomase isiku käitumine kujutab endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu, mis kahjustab mõnd ühiskonna põhihuvi. Euroopa Liidu kodaniku sissesõidukeeldu puudutavaid andmeid Schengeni infosüsteemi ei kanta, seega kehtib nimetatud keeld vaid Eestis ega ole nähtav teiste riikide vastavates andmebaasides.

Millal on loota, et Bäckmani enam Eestisse ei lubata?
Kuna seaduse alusel ei ole sissesõidukeelu kohaldamisega seotud teave avalik, siis ei saa siseministeerium täpsemalt kommenteerida võimalust ega eeldatavat aega Johan Bäckmanile sissesõidukeelu kohaldamiseks.