Foto: Taavi Arus

Presidendi sõnul muudab maailma tehnoloogia ja meditsiini areng põlvkondadevahelisi piire ning nihutab ka keskea mõiste vanusevahemikku 35 kuni 70 eluaastat. “Selles eas on inimene oma vaimsete võimete ja oskuste tipus,” põhjendas riigipea. “Enne seda tuleb noortel esmalt omandada võimalikult hea haridus ja tööoskused ning luua pere,” lisas ta.

Eesti keskmine eluiga on ca 73 aastat — naistel 78,8, meestel 67,3 (Europarlamendi Infobüroo andmeil). See tähendab, et praeguse seisuga ei jõuaks Eesti mees oma keskea lõpunigi elada, rääkimata vanaduspõlve jõudmisest. Peab rõhutama, et Ilvese pakutud keskea definitsioon on siiski tulevikku suunatud.

Collins Dictionary pakub keskeaks tavaliselt vanust 40-60, Oxford English Dictionary 45-60, tuntud sotsiaalteadlane Erik Erikson 40-65.
USA rahvaloenduse statistikas on keskeaks kaks kategooraiat: 35-44 ja 44-54.

Wikipedia üldistab, et keskaeks loetakse enamasti inimese elutsükli kolmandat veerandikku.