Justiitsministeeriumi infosüsteemide ja tööprotsesside talituse juhataja Hettel Variku sõnul muutus Kriminaalmenetluseregistri andmete konverteerimise käigus Tartu linnaga seotud ühe aadressikirje linna klassifikaator Valgaks. „Sisuliselt tähendas muudatus seda, et enne eksituse toimumist registreeritud kuriteosündmustel, mis olid seotud vastava aadresskirjega, muutusid kirjed Valgaks."

Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse juhataja Mari-Liis Sööt selgitas, et muudatuse tõttu kandus 521 Tartus registreeritud kuritegu Valga linna statistika hulka. „On tõeliselt kahetsusväärne, et selline esmapilgul märkamatuks jäänud inimlik eksitus andis Valgale teenimatult kõige kriminogeensema linna tiitli. Tegelikult paikneb Valga kuritegevuse suhteliselt tasemelt 15 suurema linna seas keskmike hulgas."

2008. aastal oli kuritegude suhtarv kõrgeim Tallinnas, kus 10 000 elaniku kohta registreeriti 519 kuritegu. Tartus registreeriti 10 000 elaniku kohta 386 kuritegu, Valgas 343.

„Võrreldes 2007. aastaga vähenes kuritegude arv Valgas peaaegu viiendiku võrra ning see annab alust arvata, et Valgas tehtav töö kuritegevuse vähendamiseks on igati tõhus," lisas Sööt.

Valga linna statistikat puudutav eksitus ei olnud kuidagi seotud ei politsei, ega prokuratuuri tegevusega.

Parandatud materjalid: http://www.just.ee/39930