TAASSÜND: Lahtikaevatud Nõelasilm (vasakul) ja Trepi tänav 25. juulil 2006. TIIT BLAAT

Juulis alanud arheoloogilised kaevamised Tallinnas Harju tänava haljasalal tõid nähtavale 9. märtsil 1944 vene lennuväe poolt hävitatud Trepi tänava ning Nõelasilma värava varemed. Trepi tänav oli vanalinna kitsamaid ja romantilisemaid tänavaid ning selle uuendatud sillutis 1930. aastatest on siiani hästi säilinud. Säilinud on ka unikaalne keskaegne tänava vee äravoolukanal. Arheoloog Vladimir Sokolovski arvates on pärast sõda kokkulükatud varemete all tervel kujul alles ka keskaegseid keldreid.

Kuid kaevamiste olulisem avastus on vanalinna ühe sümboli ja kuulsama värava, Nõelasilma osaline säilimine haljasala sees, mille kohale Stalini ajal ehitati uus trepistik. Tõenäoliselt keskajast pärinevat Nõelasilma ehk Niguliste kalmistu väravat kaunistab alates 17. sajandist reljeefornament, mis õnnestus varemete koristamise käigus tollaste muinsuskaitsjate poolt päästa. Pärast värava ülesehitamist asetatakse ka reljeef tagasi oma ajaloolisele kohale.

TÄIES ILUS: Nõelasilm enne I maailmasõda ja Trepi tänav vana munakivisillutisega. 
Tallinna Muinsuskaitseamet