Noored Sotsiaaldemokraadid

Metsloomade esinemine tsirkuses võib inimestele tunduda lõbus ja meelelahutuslik ajaviide, kuid tegelikkuses põhjustatakse loomadele dresseerimise, transpordi ja ebaloomulike tingimustega pidevalt füüsilisi ja vaimseid kannatusi, mis võivad vahel lõppeda isegi looma surmaga, annavad Noored Sotsiaaldemokraadid teada.

"Loomi kasutavate tsirkuste näol on tegu iganenud meelelahutusvormiga, millel ei tohiks olla kohta arenenud humaanses ühiskonnas. Oleme seisukohal, et ka Eestis tuleks sarnaselt Austria, Küprose ja Costa Ricaga keelustada loomade kasutamine tsirkuses," ütles Noorte Sotsiaaldemokraatide loomade väärika kohtlemise töögrupi juht Kuno Kompus.

Pöördume Eesti avalikkuse poole üleskutsega ühineda Eesti Loomakaitse Seltsi ja liikumise Loomade Nimel ajakirjanduses avaldatud seisukohaga, et loomade heaolu ja õigusi on tsirkustes rikutud, ning soovitusega mitte külastada oma etteastetes loomi kasutavaid tsirkusi.