Reuters/Scanpix

Rahandusministeeriumi hankes ostetav portaali tarkvara ei pea põhinema SAP tarkvaral. See võib olla täiesti iseseisev tarkvara, aga riik soovib seda SAP’ga liidestada. Ilmselt on see mõistlik, et omada ühised baasandmeid. Seega kõik edasised viited möödapääsmatu SAP lahenduse ja selle kõrge hinna kohta ei ole pädevad.

Portaali eesmärk on ikka palju suurem kui mingite andmete sisestamine. See tarkvara peaks tooma kokkuhoidu, suurendama protsesside läbipaistvust, tõstma organisatsiooni haldusvõimekust jne. Portaali ei looda portali enda pärast või  et sinna andmeid kuhjata. 

SAP on keerukas. See on tõsi. Aga keerukus ei ole seotud mitte tarkvaraga, vaid sellega, mida sellega tehakse. Kui protsessid elus, mida tahetakse tarkvaraga juhtida, on keerukad, siis tarkvara peab vastama nende protsesside keerukusele. Seega tarkvara toimimise keerukus kirjutab ette elu, mitte vastupidi. Ja keerukaid protsesse elus saavad hallata vaid need tarkvarad, mis omavad võimalust samale keerukusele.

Digiretsept ei ole SAP aplikatsioon (ei ole SAP poolt loodud rakendus). Seal on kõrvuti Oracle andmebaasiga kasutatud SAP tehnoloogiat. Ja nende baasil on siis loodud aplikatsioon (rakendus) “Digiretsept”

Kuidas iganes ka kedagi selja taga hüütakse (antakse hüüdnimi), ei ole sobilik kõike pressi paisata. See on siin juba hea tooni küsimus. Kui üks konkurent annab teisele solvava nime või räägib pikantse loo, siis ajakirjanik ei tohiks siinjuures olla lihtsalt “toru”, kes selle leheveergudele paiskab.