5. oktoobril 2019 esitasid õpetajad Madis Somelar ja Martin Saar taotluse saada meisterõpetaja kutse.

Saatsid hindamiskomisjonile e-portfooliod, kirjutasid oma tegevustest koolis; lugesid üles, kui palju nad õpikuid ja töövihikuid on koostanud, riiklikke õppekavu teha aidanud, riigieksameid ette valmistanud, tegevõpetajaid koolitanud, õpetajate kongresse korraldanud, rahvusvahelisi ja kodumaiseid olümpiaade organiseerinud, töötubades ja konverentsidel esinenud. Jne.

Martin Saare e-portooliol oli kahe orgaanilise keemia õpiku maht. Pluss sadakond manust. Madis Somerlari kaasavara oli sama tüse.

Kolm päeva hiljem, 8. oktoobril pani Madis Somelar kikilipsu ette (Saar ei pannud) ja mõlemad osalesid ETV saates „Suud puhtaks”.

Põhikooli lõpueksamid – kas ära jätta või mitte? See oli hetkel tulikuum teema.

Saar ja Somelar – nagu enamik osalejaid – rääkisid eksamite ärajätmise eelnõust kui läbikaalumata sammust ja nii mõnegi repliigi puhul jõudis televaatajani Mailis Repsi ahastav pilk.

Debatt oleks kestnud ei tea kui kaua, kui Urmas Vaino poleks teinud jalgpallikohtunikule iseloomulikke liigutusi ja „Aktuaalseks Kaameraks” sai saade siiski läbi.

Prožektorid kustusid, kaamerad lülitati välja, aga pool etendust seisis veel ees. Stuudiost koliti telemaja grimmituppa ja väitlus läks hooga edasi.

Urmas Vaino seisis aeg-ajalt küsimuse ees, kas peaks ka siin vahekohtunikuks asuma, aga laskis asjadel siiski omasoodu edeneda, sest millal tavaline õpetaja ikka ministriga otse rääkida saab!

Pärast tunnist arutelu mindi kodudesse laiali.

16. novembril pani Madis Some­lar jälle kikilipsu ette (Saar mitte) ja mõlemad astusid hindamiskomisjoni ette. Nagu Somelar ja Saar ise meenutavad, oli vestlus kõigiti meeldiv.

Martin Saar: „Ma küsisin komisjonilt vestluse lõpus, kas mu vastused olid ammendavad ja sain positiivse vastuse. Ühegi pädevuse puudumist hindamiskomisjon mulle ette ei heitnud.”

Ka Madis Somelar uuris, kas kõik meisterõpetajale vajalikud kompetentsid said kinnituse. Jah, said, oli vastus. Hindamiskomisjon saatis oma positiivse otsuse kutsekomisjonile edasi, et see otsuse kinnitaks.

Pauk tuli sealt, kust seda ei oodatud.

Eesti Õpetajate Liidu (EÕL) juhatuse liige Astrid Sildnik saab kuulda, et grimmitoas keesid emotsioonid üle, keegi väidab, et ministrit solvati. Ta asub koguma andmeid telesaate-järgse koosoleku kohta. Sildnik pöördub õpilasesinduste juhi Marcus Ehasoo poole, kes oli seal kohal, ja palub endale teatada, kes seal grimmiruumis inetult käitus. Ehasoo saadab viis nime. Nende hulgas Somelar ja Saar.

Sildnik saadab need meilid edasi Margit Timakovile, kes on EÕLi juhatuse esimees.

"Sõnavabaduse praktiseerimisel võivad Eesti haridussüsteemis olla karmid tagajärjed."Martin Saar

Mõned stiilinäited meilidest: „Ministrit ei kuulatud: pigem karjuti üle ministri oma seisukohti, mõnitati ja ironiseeriti ministri vastuste üle. Seda kõike jälgis Eesti Õpilasesinduste Liit... Aineühenduste juhid peaksid olema musternäidis väärtuspõhise kasvatuse õpetamisest üldhariduskoolis. Samas, oli väga kahetsusväärne, et antud juhtum aset leidis ning seda nägid pealt nende oma kooli õpilased....

Tsiteerides aasta põhikooli õpetajat, kes parasjagu ka seda pealt nägi:,,Antud momendil on mul häbi olla õpetaja ning ma vabandan kõigi õpilaste ees, kes seda olukorda pealt pidid nägema.”

Astrid Sildnik vormistab selle kirjavahetuse põhjal EÕLi juhatuse nimel kutsekomisjonile pöördumise, milles kirjutab, et EÕLile on tulnud informatsiooni, mis seab kahe meisterõpetaja kutse taotleja õpetaja kutse-eetika tundmise kahtluse alla.” [Selline sõnastus pöördumise alguses.] Pöördumisele lisatakse väljavõte Marcus Ehasoo hinnangust toimunule.

MEISTERÕPETAJAKS EI KÕLBA: Martin Saare ja Madis Somelari portfooliod on paksud ja tekitavad aukartust, kuid meisterõpetaja kvalifikatsiooni saamiseks sellest ei piisanud.
Foto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress
10. detsembril saadab Timakov Somelarile ja Saarele anonüümsed meilikatked edasi. Ja nõuab selgitust. Ühtlasi pakub võimalust kohtuda 13. detsembril – ajal, mil koolis on arvestuste nädal ning Somelar ja Saar on õpetajatööga hõivatud.

Somelarile ja Saarele tunduvad meilid ebaadekvaatsed. Nad tunnevad, et on sattunud õpetajate liidu rünnaku alla ja leiavad, et vajavad õigusalast nõu. Võtavad advokaadi ja saadavad oma selgitused Margit Timakovile (kokkulepitud ajal 23. detsembril), kus kinnitavad, et ei ole haridusministrit ega ministeeriumi töötajaid solvanud.

Pühade ajal ei juhtu midagi. 3. jaanuaril 2020 koguneb kutsekomisjon

Margit Timakov loetleb olukordi, kus Saar ja Somelar on käitunud nii, nagu meisterõpetaja käituma ei peaks. Viimaseks piisaks karikas olevat nende käitumine telemajas 8. oktoobril. Timakov rõhutab, et Reaalkooli noored õppealajuhatajad on rikkunud õpetaja eetikakoodeksit.

Mõlema mehe sobivus meisterõpetajaks pannakse hääletusele ühise paketina. Komisjon hääletab.

Hääled jagunevad 6 : 4. Madis Somelar ja Martin Saar meisterõpetajaks ei sobi.

Mis võiks olla selle otsuse taga? Martin Saare arvates võiks olla tegelik põhjus kriitikas, mida nad on õpetajate liidu pihta teinud. Suvel saadeti õpetajate liidule põhikoolide eksamite eelnõu ja paluti selle kohta arvamust avaldada. Sügisel aga selgus, et õpetajate liit polnud eelnõu kohta mingit arvamust esitanud. Saar päris õpetajate liidu juhatuselt aru. Ja laiendas küsimust, et mida või keda õpetajate liit üldse esindab, kui nad nii olulistes asjades sõna sekka ei ütle.

Martin Saar: „Ilmselgelt on tegemist olukorraga, et sõnavabaduse praktiseerimisel haridussüsteemis on karmid tagajärjed. Inimesed peavad teadma ja oskama sellega arvestada, et kui vaba see sõna meil siis tegelikult on.”

Madis Somelar tõdeb, et on üheksateist aastat oma elust pühendunud Eesti Vabariigi hariduselu edendamisse ja õpilaste arengusse.

„Mul on siiralt kahju, et Eesti Õpetajate Liidu juhatuse tegevus on kahjustanud nii kutsekoja kui ka õpetaja elukutse mainet.”

Tarmu Kurm Haridusministeeriumi kommunikatsioonibüroost ütleb EE-le, et ka minister Mailis Reps tundis kohati, et temasse suhtuti saatejärgses väitluses ebaviisakalt, aga ühtegi isikut minister konkreetselt ei nimeta.