FOTO: Aldo Luud

Tartu Ülikoolis kütab kirgi eelmisel nädalal – esialgu veel ülikooli juhtkonna väiksemas ringis – levima hakanud õppekavade hindamise tabel. See on esimene kord, kui ülikool üritab välja selgitada, milliseid aineid õpetatakse hästi, milliseid enam-vähem ja milliseid halvasti. Tegu pole pelgalt intellektuaalse harjutusega. Alates järgmisest aastast soovitakse selle edetabeli järgi ka osa õpperahast ümber jagada. Oivikud saavad rohkem, edetabeli alumine ots jääb lisarahast üldse ilma.
Edetabel koosneb 171 õppekavast. Neid kõiki hinnatud väga erinevates kategooriates: üliõpilaste huvi ehk õppekavade täituvus, seos rahvusülikooli missiooniga, finantsiline jätkusuutlikkus, dubleerivate õppekavade olemasolu teistest ülikoolides, ingliskeelsete õppeainete hulk õppekavas, lõpetamise efektiivusus, üliõpilaste hinnang õppejõududele ja õppeainetele, ülikooli strateegiline huvi ja mõned veel. Igas kategoorias oli võimalik saada +2 kuni -2 punkti. Kategooriatele antud hinded on omakorda summeeritud ja õppekavad nende põhjal paremusjärjestusse pandud.

Kes tuli esimeseks? Kes jäi viimaseks? Kas võitsid humanitaarid või reaalid?

Avalehele
3 Kommentaari