2006. aasta augustis sõlmis Maardu linnavalitsus FIE Elsa Gretškinaga lepingu, mille kohaselt tegeleb proua Maardu linnavalitsuses hariduskultuurilise integratsiooni tegevuskava koostamise, selle elluviimise juhendamise, nõustamise, koordineerimise, koolituse, seire ja hindamisega. Lepingu kohaselt on vanaproua töömaht vähemalt 85 tundi kuus ning Gretškina on alates 2006. aasta augustist teeninud 200 krooni tunnis ehk 17 000 krooni kuus, kinnitas Maardu linnasekretär Tiiu-Ann Kaldma. Kurioosseks teeb selle asjaolu, et äriregistris FIE Elsa Gretškina nimelist ettevõtjat ei eksisteeri. Ekspressi küsimusele, kui palju Maardu linnavalitsus FIE Elsa Gretškinale töötasu maksab, vastas linnasekretär, et Gretškina pole avaliku elu tegelane.

Mäletatavasti oli Georgi Bõstrovil, Eesti staažikaimal ja ühel enim teenival linnapeal aastaid tagasi tõsiseid probleeme eesti keele eksami sooritamisega. 2004. aastal alustati Bõstrovi vastu kriminaaluurimist, kui tema asemel “sattus” keeleeksamit sooritama keegi võõras.

Ekspressi laekunud vihje kohaselt palgatigi Gretškina Maardu linnavalitsuse ametnikele, sealhulgas Bõstrovile, eesti keelt õpetama, ent linnasekretär Kaldma eitab seda, kinnitades, et Maardu linnavalitsuse ametnikel on üldiselt piisav eesti keele oskus ning nad ei vaja eraldi keelekoolitusi.

Ekspressi käsutuses on aga Maardu linnavalitsuses 2006.aastal välja töötatud “tegevuskava linnavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide riigikeele pädevuse ja ametnike töökultuuri tõstmiseks”. Selle põhieesmärk on “eestikeelsete põhimõistete ja sõnavara omandamine lähtuvalt töötajate ja allüksuste juhtide valdkondadest”.