Shutterstock

Politsei uurib, kas Tartu ülikooli professor ja tema endine naisdoktorant rikkusid teineteise ... võrdõiguslikkust. Jah, lugesite õigesti. Tegemist on esimese sellise kriminaalasjaga Eestis.

Karistusseadustiku paragrahv 152 käsitleb võrdõiguslikkuse rikkumisena inimesele ebaseaduslike eeliste või takistuste tegemist seoses tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, poliitiliste vaadete või muude omadustega.

Süüdlast saab karistada rahalise karistuse või kuni aastase vangistusega.

Esimesena esitas avalduse kuriteo ohvriks langemisest endine doktorant Maria (nimi muudetud – EE)Lõuna ringkonnaprokuratuur vaatas avalduse läbi ja leidis, et kriminaalasja alustamiseks pole põhjust.


Avalehele
Loe veel: