Blufimasin: Urmas Velleste loobib nagu ­varrukast pööraseid lugusid ja kuulsaid nimesid, kombineerib fakte välja­mõeldistega ja manipuleerib kuulajatega, et teha selgeks – kogu maailm on tema vastu. (Arno Saar / Õhtuleht)

28. aprillil 2011 ilmunud artikkel „Lugu on väga hirmus ja skandaalne, kuid vastab tõele 100%“ annab ülevaate Urmas Velleste äritegevusest, suhtlusest jõustruktuuride ja ajakirjandusega.

Urmas Velleste kaebas Pressinõukogule, et artikkel on laimav, solvav ning avaldatud ühepoolselt ilma tema kommentaarideta. Urmas Velleste leidis, et ta on artikli tõttu kandnud moraalset kahju ning tema osalusega äriühing on pandud ebameeldivasse olukorda.

Eesti Ekspress selgitas, et toimetus lähtus artikli kirjutamisel Urmas Velleste enda poolt saadetud infost. Kirjeldatud on nii tema enda poolt kirjalikult või e-posti teel saadetud informatsiooni. Ajakirjanduse eetikakoodeksi punkti 3.5. kohaselt on toimetus kontrollinud informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Artikli kirjutamisel on kasutatud allikana ka mitmeid jõustunud kohtuotsuseid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit.