12 – 15 augustil korraldab mittetulundusühing Mea Culpa, mis  püüab järjepideva tegevuse käigus tõsta kohalikku avalikku arvamust ning kohalikule seksuaalvähemuste grupile turvalist elu tagada, avaliku arvamuse tõstmiseks Eestis Baltic Moonbow Pride 2004 nimelise rongkäigu. Ürituse põhiloosungiks on esimesel aastal “I Support Free Love” – olen vaba armastuse poolt. Marssima on muidugi oodatud kõik soovijad, ka heterod. Gay-pride nädala raames toimub üritusi kunsti- ja kirjandushuvilistele, Pride’i avab ööklubi Bon Bon ja lõpetab suur paraadijärgne koosolemine Glehni lossis.

Baltic Pride 2004 pidi tegelikult toimuma juulikuises Riias, asjaajamistega alustati möödunud sügisel. Kuid kevadel leidsid lõunanaabrid, et raha jääb vajaka ning kuulutasid Pride’i toimumiskohaks Tallinna. Loomulikult ei puudnud lätlaste asjaajamises rahamahhinatsioonid. Näiteks andis Stockholmi gei- ja lesbiassotsiatsioon SETA Baltimaade rongkäigule kaasa aitamiseks ligikaudu 85 000 eesti krooni. Raha laekus Lätti, olgugi, et Pride toimub Eestis. Lätlased raha tagasi ei anna, topelttoetusi maksta aga ei saa. Kokkuvõttes korraldavad lätlased Riias “infopäeva pargis”, panevad üles telgi ja räägivad rahvale homoseksuaalsusest. Ülejäänu on Eesti korraldada, vajalikud ressursid aga puuduvad. Tallinna Linnavalitus on antud küsimuses ettevaatlik, sest hetkel on homoabielude teema Eestis kuum ning ei soovita, et rongkäik hetkega poliitilise sihi võtaks.

Pride’i näol on tegu esimese omalaadi üritusega terves Baltikumis, kindlasti on oodata palju sellega seonduvat kära. Mitmed gei-nädala raames korraldatavad üritused on siiski erapeod ning kinnised kutsetega olengud, vaid mõned on avatud publikule. Filmimine, pildistamine, st marsi jäädvustamine tuleb eelnevallt korraldajatega kooskõlastada - Mea Culpa sõnul on eesmärk kaitsta osalejaid. Aga kui  arvate, et Eesti esineb esimesena sovjetivabariikidest geipraidiga, siis eksite – Valgevene ägedad mehed on Minskis meist ette jõudnud.