Riigiprokuratuur saadab Põhja prokuratuuris prokuröri abina töötava Irina Kanelskaja keeleeksamile, sest prokuröri keeleoskuse kohta esitati kaebus. Aprillis laekus Keeleinspektsiooni elektroonilisse kaebuste raamatusse teade: "Prokurör Irina Kanelskaja eesti keele oskus on nii kasin, et see takistas oluliselt kaebaja kohtuasja arutamist Tallinna linnakohtus 11. aprillil 2006 ja mõjutas asjas tehtud otsust kaebaja kahjuks."

Keeleinspektsioon teavitas kaebusest riigiprokuratuuri ja riigi peaprokurör Norman Aas vastas: "Oleme seisukohal, et prokurörid kui riikliku süüdistuse esindajad ja kriminaalmenetluse seaduslikkuse järelevalve eest vastutajad peavad eesti keelt valdama kõrgtasemel. Tulenevalt keeleinspektsioonile Irina Kanelskaja puuduliku eesti keele oskuse kohta esitatud kaebusest on prokuratuuri juhtkond temaga kokku leppinud, et ta sooritab uuesti eesti keele taseme eksami hiljemalt 01.09.2006."

Riigiprokuratuuri vastusele oli lisatud tõend, et Kanelskaja sooritas kümme aastat tagasi keeleeksami E-kategooriale, s.t peaks eesti keelt valdama kõrgtasemel.

Keeleinspektsiooni peainspektori Leho Klaseri sõnul on inspektsioon avastanud, et 90ndatel välja antud keeletunnistustel ei ole pahatihti sisulist katet. Klaseri sõnul on inspektsioonile varemgi prokurör Kanelskaja kasina keeleoskuse peale kaevatud.