Riho Terras - templirüütel

Reinsalu kinnitas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et tema arvates on Terras professionaalne ja hea ohvitser ning Reinsalul pole vähematki kõhklust, et kaitsejõudude juht kuidagi mõjutatud on.

Terras lisas, et tegevteenistuses olevatele kaitseväelastele on küll kehtestatud mõningad piirangud, nagu näiteks tegevpoliitikas osalemine, ent nad võivad ikkagi kuuluda vabakondadesse.

Eesti Ekspress kirjutas täna, et Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras ning kaitseväe värbamiskeskuse juhataja Lauri Kurvits sisustavad oma vaba aega mõõga ja mantli mängude ning heategevusega.

Templirüütlite ordu Tallinna haru kaheksa asutajaliikme sekka kuuluvad Ekspressi andmeil lisaks Terrasele ja Kurvitsale veel hilisem Eesti kaitseatašee Venemaal Lauri Einre, endine luurekoordinaator Eerik-Niiles Kross, vandeadvokaat Kaido Pihlakas, endine kaitseministeeriumi ametnik Ahto Kuuseok, sõjakolletes tegutsenud kirurg Tiit Meren ja Hüvitusfondi kunagine finantsjuht Andres Männart.

Terras põhjendas oma kuulumist templirüütlite sekke sellega, et rüütlid toetavad oma tegevusega kahte põhimõtet, milleks on liikmete kõlbelise ja vaimse taseme arendamine ja heategevus hariduse ja kultuuri toetamiseks avalikes huvides.