padrunid iStockphoto

Riigikontrolör Mihkel Oviir on väga vihane. Läinud nädalal tegi ta midagi enneolematut ja palus abi riigikogu riigieelarve kontrolli komisjonilt.

Oviir süüdistab kaitseväge ja kaitseministeeriumi salajaste mobilisatsioonivarude kontrolli takistamises. Ta tahab selgust, miks segatakse riigikontrolli tööd, kes võib kontrollida kogu riigile kuuluvat vara ilma mingite piiranguteta.

Sündmused algasid mullu, kui riigikontroll otsustas hinnata kaitseväe mobilisatsioonivarusid: kütust, toitu ja arstimeid.

Küsimused olid lihtsad. On kõik vajalik kaitseväel olemas? Kas varusid hoitakse korralikult? Ega riigi raha raisku ei lähe?

Dokumente lugedes tekkis audiitoritel kahtlus, et meditsiinihangetes võib olla rikutud seadust. Kaitsepolitsei alustas uurimist, mis kestab praegugi.

Kahtlane leid ajendas riigikontrolli alustama laiemat auditit. Otsustati vaadata kogu mobilisatsioonivaru, ka relvastust, laskemoona ja sidevahendeid.

Töö teostamiseks soovis riigikontroll näha salajast mobilisatsiooniplaani ja selle lisasid.

Neist selgub, millised väeosad on nn kiirreageerimisväeosad, millist varustust ja kui palju peab sõja puhkedes iga kell käepärast olema.

Riigikontrolör Oviiri väitel võtsid asjad uskumatu pöörde.

Esiteks: kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots ja kaitseminister Jaak Aaviksoo keeldusid osa dokumentide näitamisest. Tegemist olla nii salajase infoga, et seda teab Eestis vaid kümmekond inimest. Samas on kaitsepolitsei andnud riigikontrolli audiitoritele riigisaladuse load.

Teiseks: peaminister Andrus Ansipi juhitav vabariigi valitsuse julgeolekukomisjon andis kaitseväele seoses auditiga salajasi juhtnööre. Riigikontrollile ei ole juhiseid näidatud.

Kolmandaks: kaitseväe konfidentsiaalse põhimääruse kättesaamiseks kulus riigikontrollil poolteist kuud.

Neljandaks: kaitseväe peastaap lubas audiitoritel osa dokumentidega tutvuda ja teha spetsiaalsetes turvaarvutites ülestähendusi. Märkmeid peastaabist välja viia ei lubatud.

Viiendaks: riigikontroll avastas, et isegi kaitseministeerium ei tea kõiki peastaabi asju, kuna ohvitserid ei anna infot.

Kuuendaks: kaitseministeerium teatas, et osa riigikontrolli huvitavaid dokumente on tunnistatud vahepeal NATO saladusteks. Nendega tutvumiseks peab olema NATO luba, mida ühelgi audiitoril ei olnud.

Seitsmendaks: NATO lubasid annab välja kaitseministeeriumis asuv riigi julgeoleku volitatud esindaja. Mobilisatsioonivarude põhiaudiitor Olev Lüüs ei ole tööks vajalikku luba siiani saanud. Audit on peatunud.

Enamik Ekspressi poolt küsitletud ametnikke ei soovi sel teemal arvamust avaldada.

Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson möönis: “Meil on tõesti tõsine probleem, aga loodetavasti see laheneb peagi.”

Kaitseministeerium andis sisutu vastuse, mille trükkimine oleks lehepinna raiskamine.

Peastaabi teavitusosakonna ülem, kolonelleitnant Peeter Tali saatis küsimuse peale meili: “See ei ole avalik informatsioon.”

Ühe teemat tundva inimese sõnul tunnevad poliitikud muret, et auditi käigus kogutav info võib jõuda mõne hüpoteetlise riigireeturi, nn Herman Simm 2ni. Julgeolekuriski vähendamiseks soovitanud julgeolekukomisjon jagada mobilisatsioonimaterjalid tutvumiseks mitme audiitori vahel, et üks inimene ei saaks teada liiga palju. See vähendaks info tilkumise võimalust Vene luureni.

Kaitseminister Aaviksoo ja riigikontrolör Oviir kohtuvad peaaegu igal nädalal valitsuse istungil. Neil oleks olnud hõlbus auditi osas omavahel kokku leppida.

Aaviksoo pidanuks ütlema, et audiitor olgu punase minevikuta. Ja Oviir oleks sellise inimese oma asutusest leidnud. Miks nad seda ei teinud?