Foto: Ilmar Saabas

Otsusega nähakse ette fondi lõpetamine ja sertifikaatidega esindatud nõuete rahuldamine fondi vara müügist laekuva raha arvel ja sihtasutuste seaduse alusel toimuva likvideerimismenetluse raames.

Samas on kohus nentinud, et VEB Fondil vara puudub, ning seda kinnitab VEB Fond ka oma majandusaasta aruannetes.

VEB Fondi sertifikaadiomanike arvates tähendab otsus, et riik ei kavatse oma kohustust täita ja sertifikaadiomanikud pöörduvad kaebusega Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi poole Riigikogu otsuse tühistamiseks. Sertifikaadiomanikke ASi Saare Kalur ja ASi Pärnu Kalur Holding esindav vandeadvokaat Indrek Leppiku hinnangul oli Riigikogu tänane hääletus koguni demokraatlikus riigis lubamatu õigusrikkumine, sest kohtuotsused on mõeldud täitmiseks.

Tulemas on uued kohtuasjad: sertifikaadiomanikel on tema sõnul õigus nõuda kohtu kaudu sertifikaadi nominaalsummasid koos hüvitisega 20 aasta pikkuse ootamise eest ja sellelt summalt 8%-list intressimäära alates 2. novembrist 2011, mil riik jättis kohtuotsuse täitmata.

Eile saatsid kaks VEB Fondi sertifikaadiomanikku president Toomas Hendrik Ilvesele avaliku pöördumise, milles kutsusid presidenti ära hoidma VEB Fondi likvideeriva eelnõu jõustumise. AS Saare Kalur ja AS Pärnu Kalur Holding kirjutasid pöördumises, et eelnõu loob õigusriigi jaoks ohtliku pretsedendi, mida üks demokraatlik riik ei tohiks endale lubada. „Eelnõu vastuvõtmise korral lööb Riigikogu templi JOKK-skeemile, millega riik hiilib kõrvale kunagi võetud kohustusest,” seisab tekstis.

Tallinna Ringkonnakohus langetas 2010. aastal otsuse, et riik peab leidma lahenduse VEB Fondi sertifikaatide reaalseks hüvitamiseks, kuid riik pole seda tänaseni teinud. 11. jaanuaril 2012 trahvis Tallinna Ringkonnakohus riiki kohtuotsuse täitmata jätmise eest 3 200 euroga. Firmad on teinud kohtule avaldusele riigi teistkordseks trahvimiseks, sest kohtuotsust pole ikka täidetud.

Riigikogu tunnistas täna ühtlasi kehtetuks Riigikogu 20. jaanuari 1993. aasta otsuse „NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod” (RT 1993, 4, 61), millega asutati ka VEB Fond. Otsus jõustub seitsmendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.