Foto: Rene Suurkaev, Eesti Päevaleht

Avalduse eelnõu andis riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson riigikogule menetlusse 44 riigikogu liikme nimel. Mihkelsoni sõnul on avalduse eesmärgiks tunnustada neid, kes hoolimata natsistlikust või kommunistlikust okupatsioonist ei kaotanud usku iseseisva Eesti väärtustesse ja astusid reaalseid samme Eesti vabariigi taastamise nimel.

„Eesti nagu iga demokraatliku ja enda ajalugu mäletava riigi moraalne kohus on tunnustada neid kodanikke, kes aitasid meie riiki luua või omariiklust de facto taastada. Okupatsioonirežiimidele sõna ja teoga vastupanu osutanutele tunnustust avaldades rõhutab Eesti rahvaesindus: mitte kedagi, kes on seisnud Eesti vabariigi eest, ei vaikita maha ega unustata,“ seisab eelnõu seletuskirjas.

Samuti mõistetakse hukka Nõukogude Liidu ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa repressiivse poliitika ning isikute tegevus, kes nende režiimide teenistuses on toime pannud inimsusevastaseid kuritegusid, sõltumata nende kodakondsusest ja kuritegude toimepaneku kohast.

Riigikogu pressitalitus teatas, et riigikogu juhatuse otsusega võeti riigikogu 44 liikme täna esitatud avalduse „Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele“ eelnõu menetlusse. Avalduse esitajate hulgas on riigikogu kõigi nelja fraktsiooni esindajad.