Foto: Ilmar Saabas

Artikkel rääkis väikestest lastest, kes olid kodus näinud pealt isa vägivallatsemist ema kallal ning kes on kohtu otsusel ja isa nõudmisel sunnitud vägivallatsejaga kohtuma. Sellised sundkohtumised on lastele vastumeelsed ja tekitavad psüühikahäireid.

Sotsiaaldemokraadist riigikogulane Heljo Pikhof tegi seepeale Riigikogu naisteühendusele ettepaneku esitada Riigikogule seadusemuudatus. Tema arvates on oluline, et perevägivalla ohvrid, ja eriti lapsed, kes on olnud sunnitud perevägivalda pealt nägema, ei muutuks õigussüsteemi sees teistkordselt ohvriteks kui nad on sunnitud vägivaldse isaga kohtuma.

Vägivallatsejad võiks Pikhofi arvates suunata keskustesse, kus nad saavad psühhiaatrilist abi. See ei nõuaks tema hinnangul erilist lisaraha, pigem seaduste värske pilguga üle vaatamist.