Politsei foto

„Kultuuriline või sportlik tegevus, loominguline eneseväljendus aitab. Aga see, et noor käib joonistamisringis, ei tähenda automaatselt, et ta hoiduks narkootikumidest. Pigem on asi huvis, eneseteostuses,“ ütles Allaste.

Sotsioloogiaprofessor, kes on noorte narkootikumidetarbimist põhjalikult uurinud, ütles, et noored põhjendasid uimastite tarvitamist lihtsa lõdvestumisvõimalusega. Noored pingutavad tõsiselt oma tulevase karjääri nimel, kuid mingil hetkel on vaja ka lõdvestuda. Paraku nähakse selle võimalusena narkootikumide tarvitamist ning pingutamine ja tegevus ei pruugi narkootikumidest eemal hoida. „Ärahoidja on see, kui inimene saab tegeleda sellega, mis talle huvi pakub,“ ütles Allaste.

Narkootikumide tarvitamise osas on professori sõnul Eestis olukord viimastel aastatel stabiliseerinud. „Ei usu, et peaksime kartma, et olukord traagiliselt halvemaks läheb, kui pole just mingeid olulisi väliseid mõjutajaid. Aga ka otsustavalt paremaks ei lähe. Kui vaadata rahvusvahelist statistikat, siis seda, et uimastitega katsetajatega olukord paremaks läheb, ei ole. Aga kui adekvaatselt tegeleda, siis tarvitamine võib väheneda,“ nentis Allaste.

Allaste rääkis saates, sest Ekspressis ilmus täna artikkel "Eliitkooli õpilane ajas suvi otsa narkoäri".