BRITI LUURE TEADIS ETTE: Punased mässajad üritavad vallutada Kaitseministeeriumi hoonet detsembris 1924. Foto filmi “Detsembrikuumus” võtetelt. (Karin Kaljuläte / Maaleht) ---
Briti salaluure SISi arhiiv on ajaloolastele tänaseni suletud ja nii jääb ka hulk Eestisse puutuvaid dokumente seitsme luku taha. SISi luuremängude ulatust väikeses Venemaaga külgnevas riigis võib vaid aimata. 1920. aastatel kuulusid Briti luurajad ametlikult Briti saatkonna passiosakonna koosseisu. Passiosakonna ülem ja ühtlasi SISi resident Eestis oli kolonelleitnant Ronald Forbes Meiklejohn. Briti luurajad külastasid tihti Kaitsepolitseid ning ajaloolase Reigo Rosenthali raamatu “Sõda pärast rahu” andmeil kohtus KAPO ülem Johan Sooman märtsis 1923 Meiklejohniga. “Meiklejohn palus, et KAPO edastaks brittidele teateid kommunistide tegevusest Eestis, ning tegi ettepaneku Nõukogude Liidu vastase luuretegevuse omavaheliseks koordineerimiseks, millega Sooman nõustus. ” Kui palju britid Eestis toimuvast teadsid, on seni suuresti saladus. Üksikuid Eestit käsitlevaid dokumente leiab Briti Rahvusarhiivist ja need kinnitavad, et SIS tõepoolest kogus andmeid Eesti kommunistide kohta. Samuti võib arvata, et 1924. aasta detsembrimäss ei tulnud Briti salaluurele erilise üllatusena. Mõni päev pärast detsembrimässu saabus Tallinnast Londonisse raport kommunistide tegevusest Eestis. Salajane raport on rebenditega, kustutatud on viited info allikale. Pole aga võimatu, et selle autor on SISi resident Meiklejohn. 1924. aasta novembri viimasel nädalal valminud dokument käsitleb Hans Heidemanni põrandaaluse organisatsiooni tegevust Tartus. Neid septembris arreteeritud kommuniste süüdistati relvastatud riigipöörde ettevalmistamises. SISi raport annab päris täpse ülevaate mässajate relvastusest ja plaanidest: “Šifreeritud kiri Kominterni Petrogradi osakonna Eesti sektsiooni juhilt avaldab Punaarmee poolt Saksa okupatsiooni eel Eestisse maetud relvade peidukoha.
« Avalehele 7 Kommentaari